Masentava tutkimustulos – hyväkään koulumenestys ei auta jos lapsen koti on köyhä

Tutkimuksen mukaan koulukaan ei tasoita lasten erilaisia perhelähtökohtia.

Tutkimuksen mukaan koulukaan ei tasoita lasten erilaisia perhelähtökohtia. (Kuvituskuva Fotolia)

Koulumenestys ei tasoita lapsuuden aikaisen köyhyyden yhteyttä lapsen myöhempään huono-osaisuuteen.

KÖYHYYS Lapsuuden aikainen köyhyys on yhteydessä lapsen myöhempään huono-osaisuuteen, osoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tehty tutkimus. Tutkimuksen mukaan hyväkään koulumenestys ei täysin suojaa tältä yhteydeltä.

– Ei ole ratkaisu, että luotamme koulun tasoittavan lasten erilaiset perhelähtökohdat. Meidän on tuettava lapsiperheitä ja erityisesti ehkäistävä lapsiperheköyhyyttä, jotta kaikilla nuorilla on yhtäläiset mahdollisuudet kiinnittyä yhteiskuntaan, toteaa THL:n tutkimuspäällikkö Tiina Ristikari.

Tutkimus osoittaa myös, että vanhempien mielenterveyden heikentyessä ja sosiaalisten ongelmien kasaantuessa perheen taloudellinen tilanne on vaarassa romahtaa. Erityisen haavoittavaa lapsen myöhemmän yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta on kuitenkin juuri perheen köyhyys ja sen mukanaan tuomat haasteet arjessa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin vanhempien mielenterveyttä ja sosiaalisia tekijöitä, perheen taloudellista tilannetta ja niiden yhteyttä lapsen kiinnittymiseen yhteiskuntaan polkumallinnuksen avulla. Perheen taloudellisen tilanteen mittarina käytettiin vanhempien pitkittynyttä toimeentulotuen saantia. Lapsen huono-osaisuutta mitattiin diagnosoidulla mielenterveyden häiriöllä ja myönnetyllä toimeentulotuella.

Tutkimus tehtiin THL:n Kansallinen syntymäkohortti 1987 -rekisteriaineistolla, joka kattaa kaikki Suomessa vuonna 1987 syntyneet lapset, joita on seurattu rekisteritietojen avulla jo sikiöajalta lähtien.

Tutkimuksen toteutti THL:n tutkimusryhmän kanssa yhteistyössä psykologian professori Thomas Malloy Rhode Island Collegesta sekä Dr. Nicol Foulkes-Savinetti Kööpenhaminan yliopistosta.

Lue myös: Vauvat ovat herkimpiä perheen köyhyydelle – vaikeuksia voi aiheutua pitkälle tulevaisuuteen

Kommentoi Facebookissa