Merellä sinilevää edelleen runsaasti – järvien tilanne normaalia parempi

Eteläisen Selkämeren sinilevälautat näkyivät satelliittikuvissa keskiviikkona 20.7.2022. (Kuva Suomen ympäristökeskus)

Osassa havaintopaikoista tuuli on hajottanut edellisellä viikolla havaittuja sinileväesiintymiä.

SINILEVÄ Merialueiden huono sinilevätilanne jatkuu. Sinileväesiintymiä on nyt kaikilla merialueilla. Runsaasti sinilevää on havaittu erityisesti Saaristomeren ja Suomenlahden rannikkoalueilla. Järvien tilanne on edelleen tavallista parempi, mutta havaintoja on tehty viime viikkoa useammalla havaintopaikalla.

Suomen ympäristökeskus kertoo, että sisävesillä sinilevää esiintyy edelleen ajankohtaan nähden keskimääräistä vähemmän. Osassa sinileväseurannan havaintopaikoista tuuli on hajottanut edellisellä viikolla havaittuja sinileväesiintymiä. Tällä viikolla sinilevää on havaittu hieman useammalla havaintopaikalla kuin viime viikolla, mutta erittäin runsaita massaesiintymiä ei ole havaittu. Runsaasti sinilevää esiintyy seitsemällä ja hieman sinilevää 32 havaintopaikalla.

Pintaveden lämpötilat ovat hieman laskeneet viime viikosta. Pintaveden lämpötilat ovat suurimmassa osassa Suomea 17–22 astetta, ja Käsivarren Lapissa 11–12 astetta. Järvien ja jokien vedet ovat ajankohtaan nähden kuitenkin 1–2 astetta keskimääräistä lämpimämpiä Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan itäosissa.

Merialueilla sinilevätilanne ei ole huomattavasti muuttunut viime viikosta, ja sinilevähavaintoja on tälläkin viikolla tehty ajankohtaan nähden tavallista enemmän. Sinilevää on havaittu paikallisesti kaikilla Suomen rannikkoalueilla. Havaintoja on tehty runsaasti etenkin Saaristomeren ja Suomenlahden rannikkoalueilla, ja Selkämeren rannikolla sinilevähavainnot ovat lisääntyneet hieman viime viikosta. Sinilevää on havaittu sekä pieniä että runsaampiakin määriä.

Satelliittikuvissa sinilevälauttoja ja veteen sekoittunutta sinilevää on havaittu Itämeren pääaltaalla ja laajalti Suomenlahden avomerialueella. Sinilevälauttoja esiintyy osittain veteen sekoittuneena myös Ahvenanmaan pohjoispuolella ja Selkämeren Suomen puoleisella avomerialueella Merenkurkkuun saakka. Satelliittikuvissa on havaittu sinilevää myös Saaristomerellä.

Ilmatieteen laitoksen meripalvelujen mukaan meriveden pintalämpötila on Perämerellä 17–18 astetta, Selkämerellä 16–18 astetta ja Saaristomerellä 17–18 astetta. Suomenlahdella meriveden pintalämpötila on yleisesti 16–18 astetta, mutta Suomenlahden länsiosassa noin 12 astetta. Pintaveden lämpötila on laskenut kumpuamisen takia.

Sinileväseuranta perustuu pintaveteen nousseiden sinileväesiintymien havainnointiin, ja sen tarkoitus on antaa yleiskuva sinilevätilanteesta eri vesistöissä. Seurantaan kuuluu yli 400 vakiohavaintopaikkaa eri puolilla maata sisävesillä ja rannikolla sekä saaristossa. Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset.

Sinileväesiintymät voivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevät tuottavat useita erilaisia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa oireita. Osa sinilevistä voi tuottaa maksa- tai hermomyrkkyjä, mutta suuri osa uimareille aiheutuneista oireista saattaa johtua myös muista yhdisteistä.

Etenkin pienet lapset ja lemmikkieläimet tulee pitää poissa sinileväisestä vedestä. Sinileväistä vettä ei saa käyttää löyly-, pesu- tai kasteluvetenä. Myrkytysepäilyissä tulee hakeutua lääkäriin tai lemmikkieläin tulee viedä eläinlääkäriin. Myrkytystietokeskus antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Sinilevämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesiastiassa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Lue myös: Pysy terveenä uimarannalla – sinilevät ja vibriot lisääntyvät hellekausina

Kommentoi Facebookissa