Merialueen tila koheni Helsingin rannikkovesillä – mutta vain huonosta välttäväksi

Seurasaarenselän tila on kohentunut hieman, mutta vain välttäväksi.

Seurasaarenselän tila on kohentunut hieman, mutta vain välttäväksi. (Kuva Helsingin kaupunki / Matti Miinalainen)

Ekologinen laatu vaihtelee tyydyttävän ja välttävän välillä, ulkosaariston tila pysyi muuttumattomana.

YMPÄRISTÖ Helsingin kaupunki tuottaa vuosittain pääkaupunkiseudun rannikon merialueeseen kuuluvien vesimuodostumien ekologisen laatuluokituksen. Valtion ympäristöhallinto toteuttaa valtakunnallisen luokituksen neljän vuoden välein.

Helsingin ulkosaariston merialueen ekologinen laatuluokitus on pysynyt tyydyttävänä 40 vuotta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tila on kohentunut hieman, koska veden ravinnepitoisuudet ovat pienentyneet, mutta muutos ei ole ollut tarpeeksi suuri nostamaan tilaa luokkaan ”hyvä”. Ulkosaariston tilaan vaikuttaa suuresti koko Suomenlahden tila.

Sisäsaariston ja lahtialueiden ekologinen laatuluokitus on kohentunut viime vuosina Helsingin rannikkovesillä eniten Suvisaariston ja Lauttasaaren sekä Villingin ympäristöissä. Suvisaariston ja Lauttasaaren ympäristössä muutos johtuu pääosin pohjan eliöstön runsastumisesta ja Villingin ympäristössä sekä pohjaeliöstön runsastumisesta että veden ravinnepitoisuuksien lievästä laskusta.

Suurin muutos edelliseen luokittelukierrokseen verrattuna havaittiin Laajalahden ja Seurasaarenselän alueella. Sen ekologinen laatuluokitus on pitkään vaihdellut huonon ja välttävän välillä. Ekologinen laatuluokka nousi jaksolta 2012–2015 jaksolle 2013–2016 huonosta välttäväksi, koska liejusimpukat runsastuivat Seurasaarenselällä. Alueen tila on yhä huolestuttava, eikä merkittävää tilan paranemista odoteta lähivuosina.

Rannikkovesien ekologinen laatuluokitus perustuu laskennalliseen ekologisen laatusuhteen ELS-arvoon. Laskennassa otetaan huomioon rannikkomeren eliöstö sekä veden ravinnepitoisuudet ja näkösyvyys.

Kommentoi Facebookissa