Merimetsojen aiheuttamia vahinkoja pohdittiin – kala-ala ja rannikon asukkaat pettyneitä, luonnonsuojelijat tyytyväisiä

Uusia pesimäalueita valtaavat merimetsot herättävät välillä kiihkeitäkin tunteita saaristossa.

Uusia pesimäalueita valtaavat merimetsot herättävät välillä kiihkeitäkin tunteita saaristossa. (Kuva Fotolia)

Merimetsotyöryhmä esittää alueellisen yhteistyön lisäämistä ja poikkeuslupien käsittelyn tehostamista.

MERIMETSOT Merimetson aiheuttamien vahinkojen rajoittamista pohtinut työryhmä on luovuttanut ympäristöministeriölle ehdotuksensa kansalliseksi merimetsostrategiaksi ja siihen liittyväksi toimenpidesuunnitelmaksi.

Strategian tavoitetilana on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä rinnakkaiselo merimetson kanssa niin, että suotuisan suojelun taso säilyy ja erityisesti kalataloudelle aiheutuvia haittoja vähennetään.

Työryhmä esittää alueellisen yhteistyön kehittämistä, jotta paikallinen tieto saadaan nykyistä paremmin käyttöön merimetsojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisyssä ja poikkeuslupien käsittelyssä. Merimetsojen aiheuttamat ongelmat ovat useimmiten paikallisia.

Strategiassa esitetään, että alueellisten yhteistyöryhmien tuottamat aineistot saisivat nykyistä suuremman painoarvon vahinkojen ehkäisyyn tarvittavissa lupaprosesseissa. Tämä nopeuttaisi ja sujuvoittaisi poikkeuslupien käsittelyä.

– Työryhmän tehtävä on ollut haasteellinen. Huolimatta jo edellisen vastaavan työryhmän suosittamista toimista haasteita esiintyy edelleen. Uutta viisasten kiveä niiden ratkaisuun ei ole helppo löytää, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Kala-alan toimijat ja rannikon asukkaat ovat jo pitkään olleet törmäyskurssilla kasvaneen merimetsokannan kanssa. Heinäkuussa maassamme oli 25 700 pesivää merimetsoparia ja yhteensä noin 120 000 merimetsoa. Strategiaehdotukseen sisältyykin täydentävä mielipide, jonka ovat jättäneet työryhmässä mukana olleet keskeiset kalatalouden toimijat yhdessä Kristiinankaupungin kaupungin kanssa.

Heidän mukaansa merimetsostrategian toimenpiteet ovat riittämättömiä, ja että työryhmässä ei tunnustettu sitä, että ylisuureksi kasvanut merimetsokanta aiheuttaa vakavaa haittaa kalakannoille, saaristoluonnolle, saariston asukkaille ja yrittäjille, vapaa-ajankalastukselle, kalankasvatukselle ja kalastuselinkeinoille. Lisäksi tarvittaisiin kannanhoitosuunnitelma ja että merimetsokantaa tulisi merkittävästi rajoittaa.

Luonnonsuojeluliitto sen sijaan on tyytyväinen merimetsotyöryhmän loppuraporttiin. Liiton mielestä nyt tarvitaan aikaa tottua lajiin, jonka kannan kasvu näyttää jo pysähtyneen. Tänä vuonna pesiä laskettiin noin 1000 vähemmän kuin viime vuonna. Liitto toivoo, että tämä tasaa myös merimetsosta käytyä kiivasta keskustelua.

Ympäristöministeriö pyytää antamaan ehdotukseen lausuntoja marras-joulukuun aikana.

Lue myös: Merimetsojen nopea leviäminen huolestuttaa – kalastusjärjestöt vaativat toimenpiteitä

Kommentoi Facebookissa