Metsästäjäliitto korostaa vastuullisuutta kyyhkyjahdissa – mukana voi olla myös rauhoitettuja lintuja

Sepelkyyhkykannat ovat runsaat, ja kanta kestää hyvin metsästyksen.

Sepelkyyhkykannat ovat runsaat, ja kanta kestää hyvin metsästyksen. (Kuva AOP)

Valikoiva metsästys ja lajitunnistus on tärkeää, noutavan koiran käyttö suositeltavaa.

METSÄSTYS Sepelkyyhkyn metsästys avaa monen kohdalla metsästyskauden 10.8. Osa metsästäjistä on jo aloittanut pienpetopyynnillä, ja tänä vuonna osassa Suomea päästään myös metsästämään meri- ja kanadanhanhea pelloilta.

Sepelkyyhkykannat ovat runsaat, ja kanta kestää hyvin metsästyksen. Sepelkyyhky on helppo houkutella ruokintapaikoille, ja sitä esiintyy monin paikoin runsaasti herne- ja viljapeltojen läheisyydessä.

Sepelkyyhky tekee vuosittain useita poikueita, ja metsästyskauden alussa osalla voi olla vielä pesintä kesken. Vastuullinen metsästäjä kohdistaa metsästyksen jo parveutuneihin lintuihin, sillä parvissa on nuoria ja jo pesintänsä lopettaneita yksilöitä. Yksittäiset linnut tulisi jättää rauhaan, sillä todennäköisesti niiden pesintä on vielä kesken.

On myös hyvä kerrata lajintunnistus, sillä parvissa tai yksittäisinä lintuina esiintyy myös rauhoitettua uuttukyyhkyä. Pienemmältä uuttukyyhkyltä puuttuvat valkoiset laikut siivistä. Se eroaa myös lentotavaltaan ja siiveniskuiltaan.

Noutavan koiran käyttö varmistaa saaliin tehokkaan talteenoton myös mahdollisissa haavakkotapauksissa ja peitteisessä maastossa. Jos omaa koiraa ei ole, voi turvautua Suomen Noutajakoirajärjestön sivuilta löytyvään Noutajapörssiin, jossa koiranohjaajat voivat tarjoutua avuksi metsälle ja jossa metsästäjät voivat etsiä koirakkoa avukseen.

Vastuullinen metsästäjä ottaa huomioon paikalliset asukkaat ja muut luonnossa liikkujat. Suomen Metsästäjäliitto kehottaa välttämään metsästystä pystyssä olevan viljapellon läheisyydessä, sillä saaliin löytyminen voi olla epävarmaa eikä puimattoman viljan tallaaminen ole suotavaa. Maanomistajille tulee ilmoittaa jahdista, äläkä aloita jahtia aamuyöstä lähellä asutusta.

Muista myös kohtuullisuus saaliissa, vaikka lintuja tuntuisi olevan alueella runsaastikin, jotta hienosta jahtimuodosta voi nauttia myös tulevina vuosina. Kerää aina talteen patruunoiden hylsyt ja siisti passipaikka toimien jälkeen.

Lue myös: Naakka palasi pyydettävien lajien joukkoon – kannan kasvaessa ovat lisääntyneet myös vahingot

Kommentoi Facebookissa