Mullalle ja sen mikrobeille altistaminen lievensi allergisia oireita – maatiloilla vähemmän sairauksia

Luontoyhteys ja mikrobialtistus saattavat pitää allergian loitolla.

Luontoyhteys ja mikrobialtistus saattavat pitää allergian loitolla. (Kuva David K)

Immuunisairauksien nopean yleistymisen syyksi esitetään vähentynyttä altistusta luonnon mikrobistolle.

TERVEYS Luontoyhteys vaikuttaa merkittävästi sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiimme. Olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa kehomme sisällä ja ympäristössämme elävien mikrobien kanssa. Samat mikrobit ovat tärkeitä myös immuunijärjestelmämme kehityksen kannalta, erityisesti varhaislapsuuden aikana.

Asuinympäristön tiedetään vaikuttavan allergioiden kehitykseen. Maatiloilla ja luonnon lähettyvillä asuvilla ihmisillä on tutkimusten mukaan vähemmän allergisia sairauksia. Urbaani ympäristö ja elintavat taas lisäävät allergioiden yleisyyttä ja vakavuutta ihmisillä.

Nyt julkaistu uusi tutkimus vertasi mikrobirikkaalle mullalle altistettuja hiiriä puhtaissa olosuhteissa eläviin hiiriin. Tutkimus osoitti, että altistus mullalle muokkasi sekä hiirten suoliston mikrobiston koostumusta että suoliston geenien ilmentymistä.

– Tulehdusta ehkäisevien tekijöiden ja säätelijä-T-solujen vaste lisääntyi, joten mullan lisääminen hiirien elinympäristöön vahvisti niiden vastustuskykyä, sanoo tutkija Noora Ottman Helsingin yliopistosta ja Karoliinisesta Instituutista Tukholmasta.

Seuraavaksi tutkijat käyttivät menetelmää, jolla hiirille aiheutetaan allerginen keuhkotulehdus. Tarkoitus oli saada selville, miten altistus mullalle vaikuttaa allergian kehittymiseen. Mullalle altistetut hiiret kehittivät yllättäen huomattavasti lievemmän keuhkotulehduksen puhtaissa olosuhteissa eläviin hiiriin verrattuna.

Tutkijat huomasivat myös, että keuhkotulehdus vaikuttaa merkittävästi hiirten suoliston mikrobiston koostumukseen. Näiden kahden erillisen elimen välillä on siis tärkeä yhteys. Kun suoliston mikrobisto tai keuhkojen immuunitoiminta muuttuu, se vaikuttaa merkittävästi myös muualla elimistössä.

Tuoreet löydökset osoittavat, että luonnon monimuotoisuus ja mikrobialtistus vaikuttavat immunologisen sietokyvyn ja allergioiden kehitykseen.

– Kaupungistuminen ja luonnollisten elinympäristöjen pirstaloituminen voivat siis olla riski myös ihmisen terveydelle. Tämä tulisi ottaa huomioon esimerkiksi kaupunkien viheralueita kehitettäessä, Noora Ottman toteaa.

Lue myös: Jopa joka kymmenes sairastaa astmaa – suojaavatko ympäristön mikrobit myös aikuisia?

Kommentoi Facebookissa