Naakka palasi pyydettävien lajien joukkoon – kannan kasvaessa ovat lisääntyneet myös vahingot

Suomen naakkakannan parimääräksi on arvioitu 2010-luvun alussa noin 110 000 pesivää paria.

Suomen naakkakannan parimääräksi on arvioitu 2010-luvun alussa noin 110 000 pesivää paria. (Kuva Fotolia)

Naakat aiheuttavat satovahinkoja, rikkovat säilörehupaaleja ja pesivät rakennusten savupiippuihin.

LUONTO Naakka rauhoitettiin Suomessa vuonna 1993. Tuoreen lakimuutoksen myötä naakka palautui metsästyslain alaiseksi lajiksi. Mahdollinen pyynti tapahtuu metsästyslain ja -asetuksen rajaamissa puitteissa.

Suomen riistakeskus kertoo, että tavoitteena on vähentää mahdollisimman joustavin menettelyin naakkojen aiheuttamia ongelmia. Suomen naakkakanta on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Parimääräksi on arvioitu 2010-luvun alussa noin 110 000 pesivää paria. Kannan kasvaessa ovat lisääntyneet myös vahingot.

Naakat aiheuttavat satovahinkoja, rikkovat säilörehupaaleja, pesivät rakennusten savupiippuihin ja muihin syvennyksiin sekä sotkevat ulosteillaan parveutumisalueiden ympäristöä. Naakkojen ulosteet aiheuttavat hygienia- ja tautiriskin. Lainmuutoksen vaikutukset kohdistuvat erityisesti haja-asutusalueille ja maaseudulle.

Naakka, kuten muutkin rauhoittamattomat linnut, on rauhoitettu pesimäaikana. Pesimäaikaisesta rauhoitusajasta säädetään erikseen metsästysasetuksessa. Naakan osalta asetusta päivitetään ennen seuraavaa pesimiskautta.

Lue myös: Kaikki lokit eivät ole rauhoitettuja – mutta suojattuja pesimäkaudella

Kommentoi Facebookissa