Mielenkiintoinen kokeilu – puutalo nostetaan sivuun rakentamisen ajaksi

Perspektiivikuva valmiista rakennuksista poikkeuksellisen operaation jälkeen.

Perspektiivikuva valmiista rakennuksista poikkeuksellisen operaation jälkeen. (Kuva Hartela)

Suojellun puutalon kellarikerrokseen rakennetaan uusi perusta ja paikoitustila.

RAKENTAMINEN Hartela Länsi-Suomi Oy tekee ainutkertaisen kokonaisen puutalon siirto-operaation aivan Turun keskustassa 17.1.2017. Talo siirretään sivuun kellarirakentamisen ajaksi ja palautetaan paikalleen kellariholvin päälle syksyllä 2017.

Siirto tapahtuu kuljetuslavetilla, jonka koko on 3 metriä kertaa 20 metriä. Talo nostetaan ylös kuljetusta varten ja lavetti ajetaan talon alle. Puistokatu on osittain suljettu operaation aikana.

– Rakennuspaikka on kehitetty kaavamuutoksen kautta yhdistäen uudisrakentamista ja vanhan suojelua kaupunkiympäristössä. Hankekehityksen näkökulmasta hanke on toteutusratkaisujen osalta poikkeuksellinen ja monipuolinen. Oman lisänsä hankkeeseen tuo usean eri loppukäyttäjän näkökulmat, toteaa hankekehityspäällikkö Ville Vairinen Hartelasta.

Nyt toteutettava puutalon siirto koskee suojeltavaa puutaloa. Talo siirretään kokonaisena työmaa-alueella Ruusukorttelinkujan puolelle väliaikaisesti ja siirretään takaisin omalle paikalleen syksyllä.

Tontilla sijainnut toinen talo on jo aiemmin purettu hirsi kerrallaan ja kuljetettu väliaikaiseen suojaan odottamaan uudelleen kokoamista tontille samalle paikalle. Hirsirakennukset on suojeltu SR-2 merkinnällä.

– Projekti on ollut uuden oppimista ja mielenkiintoinen haaste keskellä Turkua. Rakennusta on purettu vain sen verran kuin on välttämätöntä siirron onnistumiseksi. Restart Oy vastaa siirron aikana antikvaaristen arvojen säilyttämisestä, kertoo toimitusjohtaja Lauri Leppänen.

Turun museokeskus odottaa kiinnostuneena tuloksia, joita saadaan asemakaavalla suojeltujen puutalojen siirrosta ja korjauksesta. Poikkeuksellinen ja kertaluonteisena pilottina puollettu menettely purkaa taloista toinen ja siirtää toista kokonaisena tontilla sekä palauttaa ne paikoilleen uuden perustusrakenteen ja paikoitustilan päälle dokumentoidaan vaihe vaiheelta urakoitsijan toimesta.

– Kustannuksista ja vaikutuksesta antikvaaristen arvojen säilymiseen laadittavat raportit auttavat arvioimaan esimerkiksi sellaisia tilanteita, jolloin vanha arvorakennus tultaisiin joka tapauksessa purkamaan, mutta löytyy taho, joka haluaa siirtää sen muualle, mutta onnistuminen ja realiteetit arveluttavat, miettii tutkija Kaarin Kurri.

Kommentoi Facebookissa