Miksi näin – viljaa tuli vähän ja laatu on heikko?

Vehnän viljely laski 18 prosenttia, mutta luomutuotanto on nousussa.

Vehnän viljely laski 18 prosenttia ja laatu heikkeni, mutta luomutuotanto on nousussa. (Kuva Fotolia)

Tämän vuoden viljasato on toiseksi pienin viljasato 2000-luvulla.

MAATALOUS Viime vuoden tapaan viljasato jää vuonna 2016 lähelle 3,5 miljardia kiloa. Sato on jäänyt 2000-luvulla alle 3,5 miljardin kilon vain vuonna 2010. Rapsisato on sen sijaan historian suurin. Perunasta ja sokerijuurikkaasta nostettiin keskinkertainen sato.

Viljasato koostuu pääosin tärkeimmistä rehuviljoistamme ohrasta – 1,6 miljardia kiloa – ja kaurasta – 1,0 miljardia kiloa. Ohrasato oli viime vuoden tasoa ja kaurasato hieman viime vuotta suurempi. Kolmanneksi viljellyimmän viljan eli vehnän sato pieneni noin 18 prosenttia. Rukiin sato pieneni myös viidenneksen.

– Viljasatoa pienensi heti alkuunsa lähes kaikilla viljoilla viime vuotta pienempi kylvöala. Lisäksi puitua satomäärää rokotti viime vuosia pienempi hehtaarisato korjatulta alalta. Vain rukiilla hehtaarisato oli tavanomaista suurempi. Ruissato on 2000-luvun neljänneksi suurin, vaikka se pieneni viime vuodesta 20 prosenttia, kertoo yliaktuaari Anneli Partala Luonnonvarakeskukselta.

Vehnän leivontalaatu jäi viime vuoden tapaan alhaiseksi. Myös rukiin laatu on tavanomaista heikompi. Lisäksi ohran ja kauran tämän vuoden sato on teollisuudessa yleisesti mitattujen laatuominaisuuksien perusteella heikompaa kuin viime vuonna. Viljan laatuun vaikuttavat sääolosuhteet.

Rapsin viljelyala ylitti ensimmäistä kertaa rypsin alan. Lisäksi rapsin hehtaarisato oli lähes 1,5 kertaa suurempi kuin rypsillä. Kuten Luken ilmastonmuutoksen tutkijat viime vuosikymmenellä arvioivat, on rapsi korvaamassa rypsiä, kun kasvukausi Suomessa pitenee.

Härkäpapusato on kahdeksan peräkkäisen tilastointivuoden aikana jatkanut nousuaan. Tänä vuonna sato kasvoi yli kolmanneksella viime vuodesta.

– Perunaa ja sokerijuurikasta nostettiin hieman enemmän kuin viime vuonna. Molempien tuotanto jäi kuitenkin neljän pienimmän vuoden joukkoon 2000-luvulla, Partala kertoo.

Luomun osuus koko viljasadosta vaihtelee ohran prosentista rukiin kymmeneen prosenttiin. Herneen ja härkäpavun kokonaissadosta luomun osuus on viljoja suurempi. Luomutuotantoala on kasvanut Suomessa viime vuosikymmeninä ja tuotantomäärien osuus kokonaistuotannosta nousee samalla promilleista prosenteiksi.

Luonnonvarakeskuksen tilasto

Satotiedot on kerätty verkkopalvelun ja puhelinhaastattelujen avulla noin 6 600 maatilalta, joista 600 oli luomutiloja. Ennakkotiedot kattavat noin 5 500 tilan tiedot.

Viljan laatutiedot saadaan yhdistämällä Luken keräämät tiedot Eviran keräämiin viljasadon laatuseurantatietoihin. Viljanäytteitä Evira analysoi noin 400 maatilalta. Tiedot tarkentuvat lopullisiksi helmikuun 23. päivänä 2017, jolloin satomäärien laskemisessa on käytettävissä kaikilta otokseen kuuluvilta maatiloilta saadut satotiedot tarkistettuna.

Luonnonvarakeskus (Luke) on 1.1.2015 toimintansa aloittanut tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi.

Kommentoi Facebookissa