Miljoonan euron tuki televisiolle – hallitus hyväksyi Harkimon työryhmän mallin

Kansanedustaja Harry Harkimo on vaatinut ammattiyhdistysten avoimempaa rahapolitiikkaa sekä jäsenmaksujen verovapauden poistamista.

Kansanedustaja Harry Harkimo on vaatinut myös ammattiyhdistysten avoimempaa rahapolitiikkaa sekä jäsenmaksujen verovapauden poistamista. (Kuva AOP)

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee tukimallin TV-kanavien uutis- ja ajankohtaistoimintaan.

MEDIA Hallitus on esittänyt vuoden 2017 lisäbudjetissa miljoonan euron tukea yleisen edun TV-kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemiseksi. Lisäksi aiemmin päätetyn median innovaatiotuen jäljelle jäävää rahaa kohdennetaan uudelleen niin, että myös sitä voidaan käyttää yleisen edun TV-kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee valtioneuvoston asetuksen, jossa määritellään tuen tarkemmat kriteerit, ehdot ja myöntämisedellytykset.

Tukea voitaisiin myöntää kansanedustaja Harry Harkimon työryhmän esittämällä tavalla uutistoiminnan toimituskustannuksiin tai vaihtoehtoisesti projektitukena uutistoimintaa kehittäviin hankkeisiin.

Harkimon työryhmä esitti, että valtio tukisi MTV:n, Sanoma Oy:n ja mahdollisesti myös muiden kaupallisten mediatalojen ”lineaarisia” televisiouutisia kahdeksalla miljoonalla eurolla vuodessa. Sanoman Nelonen lopetti varsinaisen oman uutislähetyksensä kolme vuotta sitten. Raportti määritteli tukeen oikeutetun ohjelmatuotannon seuraavasti:

”Uutis- ja ajankohtaissisältöihin luetaan myös yksittäiset ajankohtaisia poliittisia, yhteiskunnallisia asioita käsittelevät ohjelmat.”

Suurin tuen saaja olisi kiistatta MTV, jonka kanavalle Harkimo itse on tehnyt talk showtaan – ja jolle Harkimon esityksen mukaan voisi maksaa jatkossa valtion tukea. Esitys sai kritiikkiä myös kokoomuslaisilta mediayrittäjiltä. Päivän Lehden artikkelin voit lukea tästä.

Määrärahalla varmistetaan hallituksen mukaan uutistoiminnan monimuotoisuus ja vaihtoehtoiset uutislähteet kaikki kansalaiset tavoittavassa televisiossa. Samalla valtioneuvosto kertoo lisättävän yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan kilpailukykyä ja kattavuutta sekä kehitetään sisällöntuotannon toimintamalleja.

Kommentoi Facebookissa