Museovirasto jakoi avustuksia perinnelaivojen ja rakennusten entisöimiseksi

Höyrylaiva Suur-Saimaa entisellä paikallaan Savonlinnan kauppatorin laidalla.

Höyrylaiva Suur-Saimaa entisellä paikallaan Savonlinnan kauppatorin laidalla. (Kuva SeppVei)

Avustuksia myönnettiin yhteensä lähes kahden miljoonan euron edestä.

ENTISÖIMINEN Museovirasto on jakanut 1 594 900 euroa rakennusten entistämisavustusta ja 11 100 euroa muinaisjäännösten hoitotukea. Arvokkaiksi luokiteltujen alusten entisöintiin myönnettiin 355 000 euroa.

Aluksille tarkoitettuja avustuksia päätettiin myöntää kolmelle purjelaivalle, kahdeksalle höyrylaivalle, yhdelle proomulle, viidelle moottoriveneelle, neljälle purjeveneelle ja neljälle museoalukselle.

Valtaosa avustusta saaneiden alusten omistajista on yksityishenkilöitä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä, mutta mukana on myös muutamia kohteita, joiden omistaja on museo tai aluksen kaupallista käyttöä varten perustettu osakeyhtiö.

Suurin avustus, 50 000 euroa, myönnettiin savonlinnalaisen matkustajahöyrylaiva Suur-Saimaan rungon, kannen ja kansirakenteiden restaurointiin. Vuonna 1907 Paul Wahlin telakalla Varkaudessa valmistunut matkustajahöyrylaiva oli reittiliikenteessä useilla eri nimillä aina 1970-luvulle saakka.

Lähes yhtä suuri avustus myönnettiin vuonna 1952 valmistuneen sotakorvauskuunari Vegan rungon restaurointitöihin Pietarsaareen. Pienin avustuksista oli Lapin metsämuseoyhdistykselle myönnetty 1500 euron avustus varppaaja Uitto 6:n restaurointisuunnitelman laatimiseen.

Rakennusten entistämisavustusta myönnettiin 221 kohteelle ja keskimääräinen avustussumma on 7 216 euroa. Hakemuksia tuli kaikkiaan 448. Tukea muinaisjäännösten hoitoon haettiin kuudelle kohteelle, joita kaikkia avustettiin.

Ensisijaisia entistämisavustuksen kohteita ovat erityislailla suojellut rakennukset ja rautatierakennusten suojelusopimukseen sisältyvät kohteet. Avustuksia myönnetään myös muihin merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista.

Hakemuksia arvioitaessa huomioitiin kohteen kulttuurihistoriallinen arvo, suunniteltujen toimien vaikuttavuus ja hankkeen laatu säilyttävän restauroinnin hengessä. Avustuksia haettiin yleisimmin vesikatteiden korjaamiseen, julkisivujen kunnostamiseen ja ikkunoiden korjaamiseen.

Kommentoi Facebookissa