Myös avoliitossa on oikeus yhteiseen sukunimeen – etunimiä voi jatkossa olla neljä

Esimerkiksi joulukuussa 2018 syntyneiden lasten nimiin voidaan soveltaa uutta etu- ja sukunimilakia, jos nimi ilmoitetaan 1.1.2019 tai sen jälkeen.

Esimerkiksi joulukuussa 2018 syntyneiden lasten nimiin voidaan soveltaa uutta etu- ja sukunimilakia, jos nimi ilmoitetaan 1.1.2019 tai sen jälkeen. (Kuva Fotolia)

Etu- ja sukunimeä koskeva sääntely uudistuu vuoden vaihteessa.

NIMIASIAT Etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö uudistuu vuoden 2019 alusta. Uudella lailla nimiin liittyvää valinnanvapautta lisätään ja kotimaiseen nimikäytäntöön pohjautuvia säännöksiä väljennetään muun muassa mahdollistamalla sukunimiyhdistelmät.

Rinnan kansainvälistymisen kanssa turvataan kuitenkin myös perinteisen kotimaisen nimikulttuurin säilymistä. Käytössä olevien sukunimien suoja säilyy pääosin nykyisenä. Lapsen edun huomioon ottamista lapsen nimiä koskevassa päätöksenteossa vahvistetaan.

Nimiasioihin liittyviä päällekkäisiä viranomaistoimintoja karsitaan ja nimihakemusten käsittelyaikoja lyhennetään. Nimen ilmoittamista ja muuttamista varten luodaan sähköiset palvelut. Uudistuksen taustalla ovat muun muassa perherakenteiden muutokset, kuten avoliittoperheiden lukumäärän kasvu, perheiden kansainvälistyminen sekä pyrkimys aiempaa yksilöllisempään nimenantoon.

Jatkossa etunimiä voi ottaa nykyisen kolmen sijaan neljä. Etunimen ei enää edellytetä olevan kotimaisen nimikäytännön mukainen, vaan ehdotettua uutta etunimeä arvioidaan suhteessa kaikkiin Suomessa käytössä oleviin etunimiin riippumatta siitä, minkä maan nimikulttuurista nimi on lähtöisin.

Etunimen hyväksyttävyyteen liittyviä ehdottomia esteitä tarkennetaan. Esimerkiksi etunimen aiheuttamaa haittaa tulee arvioida eri tavalla lapselle annettavan nimen ja täysi-ikäisen henkilön oman nimenmuutoksen kohdalla.

Uuden lain myötä kahdesta eri sukunimestä voidaan muodostaa sukunimiyhdistelmä. Näin esimerkiksi lapsella voi olla nimiyhteys kumpaankin vanhempaansa tilanteessa, jossa vanhemmilla on eri sukunimet.

Sukunimiyhdistelmän salliminen ottaa huomioon entistä paremmin perheiden erilaiset tilanteet ja lisää tasa-arvoisuutta ja yhtenäisyyttä esimerkiksi avoliitto- ja uusperheissä. Puolisoiden yhtäläinen oikeus muodostaa sukunimiyhdistelmä toistensa sukunimistä kunnioittaa puolisoiden tahtoa muodostaa nimiyhteys toisiinsa ilman, että kumpikaan joutuu luopumaan omasta nimi-identiteetistään tai nimiyhteydestä mahdolliseen lapseen.

Puolisot voivat edelleen valita myös yhden yhteisen sukunimen, joka siirtyy sellaisenaan lapselle. Lapsen sukunimeksi voidaan valita myös vieraan valtion nimikulttuurin mukaisesti muodostettu sukunimi tai sukunimiyhdistelmä, jos vanhemmilla on kansalaisuutensa tai muuhun siihen rinnastettavan seikan perusteella yhteys tähän valtioon.

Pitkäkestoisessa avoliitossa elävät voivat saada erillisestä hakemuksesta yhteisen sukunimen tai sukunimiyhdistelmän. Avopuolisoilla on oikeus yhteiseen sukunimeen, jos hakijat ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on yhteinen lapsi tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Uutta etu- ja sukunimilakia sovelletaan ilmoituksiin ja hakemuksiin, jotka tulevat vireille 1.1.2019 tai sen jälkeen.

Lue myös: Suomen väkiluku on 5 521 533 – väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta

Kommentoi Facebookissa