Näin kimppa-asuminen vuokralla onnistuu myös jatkossa

Alivuokrauksessa päävuokralainen kantaa vuokranmaksun suhteen raskaimman taakan.

Alivuokrauksessa päävuokralainen kantaa vuokranmaksun suhteen raskaimman taakan. (Kuva Fotolia)

Yhteinen vuokrasopimus johtaa siihen, että kämppäkavereiden tulot vaikuttavat asumistukeen.

ASUMISTUKI Elokuussa voimaan tuleva asumistuen muutos on aiheuttanut epäselvyyttä siitä, millainen vuokrasopimus kimppa-asukkaille kannattaa jatkossa tehdä ja mistä vuokrasopimuksessa voidaan sitovasti sopia.

Vuokralaiset ovat halunneet erillisiä vuokrasopimuksia, koska yhteinen sopimus johtaisi jatkossa aina siihen, että kämppäkavereiden tulot vaikuttavat asumistuen saantiin. Erillisiä sopimuksia ei voi kuitenkaan tehdä millaisin ehdoin tahansa.

– Käytännössä jotkut ovat nyt tehneet kimppa-asukkaille erillisiä vuokrasopimuksia, joissa irtisanomista on rajoitettu siten, että erilliset vuokrasopimukset voi irtisanoa vain yhdessä. Näin ei kuitenkaan voida toimia. Kunkin erillisen vuokrasopimuksen tulee olla irtisanottavissa erikseen ilman toisten vuokralaisten myötävaikutusta. Vuokralaisen irtisanomisoikeutta ei voida sopimuksin rajoittaa, muistuttaa Suomen Vuokranantajat ry:n neuvontalakimies Ville Hopsu.

Vuokranantajan toiveissa on mahdollisimman yksinkertaisesti hallinnoitavissa oleva sopimus ja se, että vuokranmaksu ja asunnon kunnossa pysyminen on turvattu. Vuokranantaja saattaa pitää täysin erillisiä sopimuksia niin hankalina, että päätyy luopumaan huoneiston vuokraamisesta kimppa-asunnoksi. Erillisille sopimuksille on kuitenkin vaihtoehto.

– Alivuokramallissa vuokranantaja tekee vuokrasopimuksen vain yhden henkilön kanssa, ja tämä päävuokralainen tekee yhden tai useampia alivuokrasopimuksia muiden asuntoon muuttavien kanssa.

Päävuokralainen maksaa vuokranantajalleen koko vuokrasopimuksen mukaisen vuokran ja alivuokralaiset maksavat puolestaan oman alivuokrasopimuksensa mukaisen vuokran alivuokranantajalleen, eli päävuokralaiselle.

– Toisin kuin yhteisellä sopimuksella olevalle kimppavuokralaiselle, alivuokralaiselle voidaan myöntää tukea asunnon osaan omana ruokakuntanaan, Hopsu kertoo.

Alivuokrauksessa päävuokralainen kantaa vuokranmaksun suhteen raskaimman taakan. Hän vastaa vuokranmaksusta vuokranantajalle, vaikka joku alivuokralaisista jättäisi oman vuokransa maksamatta. Saman tyyppinen yhteisvastuu on ollut aiemmin yhteisissä sopimuksissa.

– Mikäli päävuokralainen kokee riskinä alivuokralaistensa maksukyvyn, hän voi hinnoitella riskin alivuokran hintaan. On kuitenkin muistettava, että jos päävuokralainen perii alivuokralaisiltaan vuokraa enemmän kuin itse maksaa, hänelle syntyy verotettavaa pääomatuloa ja se voi vaikuttaa hänen mahdolliseen asumistukeensa, muistuttaa Hopsu.

Kommentoi Facebookissa