Nämä digitaidot jokaisen pitäisi osata – palveluntuottajilta edellytetään puolestaan käyttäjäystävällisyyttä

Iäkkäämmät vastaajat korostivat ymmärrystä siitä, ettei digiosaaminen ole koskaan valmis. (Kuvituskuva Fotolia)

Tavoite on siirtyä Suomessa tarjoamaan ensisijaisesti digitaalisia palveluja.

DIGITAITOVIIKKO Jokaisen suomalaisen pitäisi osata ainakin sähköpostin käyttö, omien asioiden hoitaminen digitaalisissa palveluissa sekä salasanojen käyttö ja palveluihin tunnistautuminen. Tämä käy ilmi Digi- ja väestötietoviraston julkaisemista digitaitosuosituksista.

Digitaitosuositukset kokoavat yhteen taitoja, jotka jokaisen digiajassa elävän suomalaisen tulisi hallita. Suositukset pohjautuvat Digi- ja väestötietoviraston syksyn ja talven 2022–2023 aikana tekemään selvitykseen siitä, mitkä ovat kaikenikäisille ihmisille välttämättömät digitaidot.

Lisäksi kaikki ikäryhmät kokivat olennaiseksi, että he ymmärtävät oman osaamistasonsa ja luottavat kykyihinsä kehittää omaa digiosaamistaan.

Iäkkäämmät vastaajat korostivat ymmärrystä siitä, ettei digiosaaminen ole koskaan valmis. Nuoremmat puolestaan tunnistivat, että olennaisia taitoja on määrällisesti paljon ja niiden tarve määrittyy elämäntilanteen mukaan. Nuoret korostivat erityisesti hyvinvointitaitojen ja medialukutaidon merkitystä.

Eri ikäisten kansalaisten tuntoja digitaalisesta tulevaisuudesta kuvaa suositusaineistoon liitetty sitaatti työpajasta:

”Kansalaisilta ei voi edellyttää itsenäistä asiointia palveluissa ennen kuin palveluntuottajilta edellytetään aidosti käyttäjäystävällisten ja saavutettavien palveluitten tuottamista.”

Digitaitosuosituksia käsitellään Digi- ja väestötietoviraston järjestämällä valtakunnallisella Digitaitoviikolla 8.–12.5.2023. Teemaviikko järjestetään nyt neljännen kerran. Viikon pääaihe on digirohkeus, joka syntyy organisaatioiden ja ihmisten yhteistyöllä. Digirohkeutta tarvitaan, jotta Suomessa voidaan siirtyä tarjoamaan ensisijaisesti digitaalisia palveluja.

Lue myös: Nuorilla on haasteita tämän päivän kansalaistaidoissa – ”Se, että on syntynyt digiaikana ei takaa digitaitoja”

Kommentoi Facebookissa