Noin 60 000 ekaluokkalaista aloittaa koulutaipaleensa – lukio kasvattaa suosiotaan

Koulun aloittavat ikäluokat ovat viime vuosina olleet pienenemään päin.

Koulun aloittavat ikäluokat ovat viime vuosina olleet pienenemään päin. (Kuvituskuva Fotolia)

Puoli miljoonaa peruskoululaista, satatuhatta lukiolaista ja yli kaksisataatuhatta ammatillisen koulutuksen opiskelijaa aloittaa kouluvuotensa.

OPISKELU Arviolta noin 60 000 ekaluokkalaista aloittaa koulutaipaleensa tänä syksynä. Tämä on noin tuhat oppilasta vähemmän kuin viime vuonna, sillä koulun aloittavat ikäluokat ovat pienenemään päin. Samaan aikaan yläkouluun siirtyvien määrä on ollut hienoisessa kasvussa ja noin 61 700 oppilasta aloittaa elokuussa perusopetuksen 7. vuosiluokan.

Kaikkiaan Suomen hieman alle 2 300 peruskoulussa opiskelee yli puoli miljoonaa, 560 000, oppilasta. Toiminnassa olevien koulujen määrä on vähentynyt, vaikka peruskoulun koko oppilasmäärä on viime vuosina jonkin verran kasvanut.

Peruskoulun oppilaista kuusi prosenttia opiskelee ruotsinkielisessä oppilaitoksessa. Ruotsin kielellä opiskelevien osuus on pysynyt tasaisena. Lisäksi peruskoulun oppilaista yksi prosentti opiskelee oppilaitoksessa, jonka opetuskieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. Yleisin muu opiskelukieli on englanti.

Juttuvinkki: Työrauha luokassa auttaa nuorta – useammat jatkavat opintojaan peruskoulun jälkeen

Lukiokoulutuksen aloittavien määrä näyttää tilastojen valossa olevan kasvussa. Uusien lukiolaisten määrä on kasvanut viime vuonna kuusi prosenttia edellisestä vuodesta. Viime vuonna lukion aloitti 37 500 uutta opiskelijaa. Kaikki kasvu ei johdu opiskelijamäärien todellisesta kasvusta, vaan taustalla on myös tietolähteen muutos. Tilastokeskus siirtyi vuoden 2019 lukio-opiskelijatietojen osalta Opetushallinnon KOSKI-tietovarannon käyttöön eivätkä luvut siksi ole kaikilta osin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa.

Kokonaisuudessaan lukiokoulutuksessa opiskeli viime vuonna noin 105 000 opiskelijaa. Kuten aikaisempinakin vuosina, ruotsinkielisissä oppilaitoksissa opiskeli noin 6 700 kaikista lukiolaisista.

Muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien lukiolaisten määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Vieraskielisten lukiolaisten määrä on noussut vuoden 2016 vajaasta 6 000:sta viime vuoden 7 500:een. Myös kansainvälinen International Baccalaureate eli IB-tutkinto kiinnostaa yhä useampaa.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita oli tänä keväänä noin 225 000, mikä on lähes saman verran kuin vuoden 2019 keväällä. Laskua opiskelijamäärässä edellisen vuoden kevääseen on vain kolme prosenttia. Ammatillisen perustutkinnon opiskelijoita oli lähes 166 000 ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnon opiskelijoita noin 54 500.

  • Lähde Opetushallitus

Lue myös: Suomi on lukutaidossa maailman parhaiden joukossa – heikkojen lukijoiden osuus on lisääntynyt silti selvästi

Kommentoi Facebookissa