Noin 61 000 ekaluokkalaista aloittaa koulun – peruskoulun päättäneistä lähes kaikki saivat opiskelupaikan

Kaikkiaan peruskouluissa opiskelee arviolta 560 000 oppilasta.

Kaikkiaan peruskouluissa opiskelee arviolta 560 000 oppilasta. (Kuva Fotolia)

Yhä useamman äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame.

OPISKELU Opetushallituksen arvion mukaan noin 61 000 ekaluokkalaista aloittaa koulunkäynnin tänä syksynä. Määrä on hieman pienempi kuin viime vuonna. Esiopetuksessa aloittaa arviolta niin ikään 61 000 lasta. Kaikkiaan peruskouluissa opiskelee arviolta 560 000 oppilasta. Heistä kuusi prosenttia opiskelee ruotsinkielisissä kouluissa.

Oppilaiden määrä on noussut hiljalleen viimeisten viiden vuoden aikana, oppilaita on nyt noin neljä prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Peruskouluja on 2 353, mikä on 270 vähemmän kuin viisi vuotta sitten.

Esiopetukseen osallistuvien osuus kuusivuotiaista on ollut viime vuosina noin 99,4 prosenttia. Esiopetuksen ulkopuolelle jäämiseen on monia syitä, osa ikäluokan lapsista on esimerkiksi vanhempien mukana ulkomailla, osa jo koulussa.

Peruskoulun päättäneistä hakijoista 97 prosenttia sai opiskelupaikan kevään yhteishaussa. Lukion aloittaa arviolta 32 000 nuorta. Lukioissa opiskelee kaikkiaan yli 100 000 opiskelijaa. Lukioita on 375, määrä on 38 vähemmän kuin viisi vuotta sitten.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee tutkintoa arviolta 272 500 opiskelijaa. Noin puolet ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on alle 25-vuotiaita. Aloittavien alle 25-vuotiaiden opiskelijoiden osuus on laskenut hieman parin viime vuoden aikana, kehitys on linjassa Suomen väestörakenteen kanssa.

Peruskoulunsa päättäneille on tarjolla myös jatko-opintoihin valmistavaa koulutusta. Tähän sisältyvät ammatillisen koulutuksen valmentava koulutus, kymppiluokka sekä lukiokoulutukseen valmistava koulutus. Valmistavan koulutuksen yhteisen haun kautta paikan vastaanottaa vuosittain kolmisen tuhatta opiskelijaa.

Suurin osa kaikista valmistavan koulutuksen aloittavista aloittaa ammatillisen koulutuksen valmentavassa koulutuksessa, vajaa parikymmentä prosenttia kymppiluokalla ja lukion valmistavassa koulutuksessa muutama prosentti.

Muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien oppilaiden ja opiskelijoiden osuus on kasvanut kaikilla koulutusasteilla viime vuosina. Tuoreimpien tilastojen mukaan heitä oli vuonna 2016 peruskoululaisista 6,5 prosenttia, lukiolaisista 5,5 prosenttia ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 9 prosenttia.

Opetushallitus arvioi syksyllä 2018 aloittavien opiskelijamääriä muun muassa Vipunen-tilastotietopalvelun väestö- ja opiskelijamäärätilastojen pohjalta. Viimeisimmät toteutuneet luvut ovat joko vuodelta 2016 tai 2017.

Lue myös: Korkeakoulujen yhteishaussa opiskelupaikka yli 47 000 opiskelijalle – vapaita paikkoja voi hakea lisähaussa

Kommentoi Facebookissa