Nord Stream 2 sai Suomelta vapautuksen luotsien käytöstä – ”Viranomaisen päätös on lainvastainen”

Putkenlaskualus Solitaire asensi Nord Stream 2 -maakaasuputken Suomenlahdella.

Putkenlaskualus Solitaire asensi Nord Stream 2 -maakaasuputken Suomenlahdella. (Kuva Nord Stream 2 AG)

Luotsit valittavat Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen meriturvallisuusriskeistä.

NORD STREAM 2 Putkenlaskualus Solitaire aloitti viikko sitten Nord Stream 2 -maakaasuputken asennuksen Suomenlahdella. Solitaire asentaa Suomen talousvyöhykkeelle 374 kilometrin pituisen osuuden Itämeren poikki Venäjältä Saksaan kulkevasta 1230 kilometrin pituisesta putkilinjasta.

Solitaire on 300 metriä pitkä ja 41 metriä leveä alus, joka laskee putkilinjaa merenpohjaan ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Putkenkuljetusalukset toimittavat Nord Stream 2:n rakentamiseen tarvittavat 12-metriset, noin 24 tonnin painoiset betonipinnoitetut teräsputket putkenlaskualukselle hankkeen lähimmistä logistiikkakeskuksista, kuten Kotkasta tai Koverharista.

Alueella työskentelevien urakoitsijoiden alusten ympärille asetetaan suoja-alueet, joilla pyritään varmistamaan turvallinen merenkulku ohi kulkevalle liikenteelle sekä turvataan työolosuhteet aluksilla työskentelevälle henkilöstölle.

Luotsiliitto on kuitenkin jättänyt oikaisuvaatimuksen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin päätöksestä Nord Stream 2 -hankkeen ulkomaisten alusten luotsinkäyttövapautuksesta Suomen väylillä. Oikaisuvaatimuksessaan Luotsiliitto vaatii, että päätös tulee lainvastaisena kumota ja poistaa.

– Trafin päätös ei ole luotsauslain mukainen, sanoo Luotsiliiton puheenjohtaja Antti Rautava.

– Poikkeusluvan soveltamisen edellytys on, että luotsauslain velvollisuutta koskevien säännösten noudattaminen olisi ilmeisen tarkoituksetonta tai kohtuuttoman hankalaa. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että luotsi joutuisi olemaan pitkiä aikoja aluksella, joka työskentelee vesirakennustyömaalla. Nyt tästä ei ole missään tapauksessa kyse.

Rautava toteaa, että turvallisuuden kanssa ei pidä pelleillä. Olosuhteet merellä huononevat nopeaa tahtia syksyn edetessä.

– Viranomainen on ryhtynyt tulkintaan lain selvää sanamuotoa ja lain perusteluissa esitettyä laajemmin, jopa suoraan lainvastaisesti. Vesillemme tulee täällä ennestään vieraita toimijoita. Suomen rannikon vaikeita olosuhteita tulee kunnioittaa, toteaa puheenjohtaja Rautava.

Suomessa luotsinkäyttövelvollisuudella on haluttu turvata, että aluksella on käytössään kaikki tarvittava osaaminen väylillä kulkemiseen. Luotsauslaissa olisi tässä tapauksessa soveltuva säädös, mutta nyt se on sivuutettu. Luotsiliitto ihmettelee Suomen viranomaisen motiivia asiassa.

– Viranomainen on säätänyt jostain syystä kokonaan uuden pykälän luotsauslakiin tai vähintään etsimällä etsinyt porsaanreiän tarkoitusperilleen, mitä ikinä ne ovatkaan. Turvallisuuskysymykset ovat Luotsiliiton ensisijaisena huolena. Muut seikat eivät niinkään kuulu Luotsiliitolle, sanoo Rautava.

Nord Stream 2 on teknologialtaan vastaava kuin käytössä jo oleva Nord Stream -putkilinja, jonka reittiä se pitkälti seuraa. Uudella putkilinjalla on kapasiteetti kuljettaa 55 miljardia kuutiometriä maakaasua vuodessa.

Lue myös: Hallitus myönsi luvan Nord Stream 2 -kaasuputkelle – venäläinen pääjohtaja seuraavana päivänä pakotelistalle

Kommentoi Facebookissa