Nordean hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos – ”Siirto on tärkeä strateginen askel”

– Nordea on puolen vuoden ajan tehnyt huolellista arviota konsernin kilpailuolosuhteista ja haasteista, hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos kertoo siirron taustoista.

– Nordea on tehnyt huolellista arviota konsernin kilpailuolosuhteista ja haasteista, hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos kertoo siirron taustoista. (Kuva AOP)

Nordean hallitus on päättänyt käynnistää emoyhtiön kotipaikan siirron Suomeen.

TALOUS Nordea Bank AB:n hallitus päätti eilisessä kokouksessaan käynnistää emoyhtiön kotipaikan siirron Ruotsista Suomeen. Nordean liiketoiminta Pohjoismaissa jatkuu ennallaan, eikä päivittäinen toiminta asiakkaiden näkökulmasta muutu. Siirron odotetaan koskevan vain hyvin rajattua määrää työntekijöitä. Nordea on ilmoituksensa mukaan jatkossakin merkittävä veronmaksaja kaikissa neljässä Pohjoismaassa.

Nordean pohjoismaisen ja kansainvälisen rakenteen vuoksi pankin toimintamalli ja viimeaikainen strateginen kehitys eivät ole täysin sopineet kansallisiin sääntelykehyksiin. Kotipaikka Euroopan pankkiunionin jäsenmaassa tarkoittaa, että Nordeaa koskevat samat säännökset kuin sen eurooppalaisia kilpailijoita ja että niitä sovelletaan yhdenmukaisesti. Näin ollen Nordealla on pankkiunionissa aiempaa tasavertaisemmat toimintaedellytykset.

– Nordea on puolen vuoden ajan tehnyt huolellista arviota konsernin kilpailuolosuhteista ja haasteista. Hallituksen päätös käynnistää emoyhtiön siirto Suomeen perustuu tähän arvioon. Siirto on tärkeä strateginen askel, jolla tähdätään siihen, että Nordealla on tasavertaiset toimintaedellytykset eurooppalaisten kilpailijoiden kanssa, Nordean hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos sanoo.

Pankkiunionin tarjoamat tasavertaiset kilpailumahdollisuudet ja ennakoitavissa oleva sääntely-ympäristö ovat Nordean näkemyksen mukaan asiakkaiden, osakkeenomistajien ja henkilöstön etujen mukaiset.

– Jatkamme pohjoismaisen liiketoimintamallin kehittämistä kuten tähänkin asti ja tuotamme tästedeskin lisäarvoa kaikille asiakkaillemme. Olemme täysin sitoutuneita toimintaan kaikissa neljässä Pohjoismaassa, konsernijohtaja Casper von Koskull vakuuttaa.

Vakausmaksujen ja talletussuojajärjestelmiin tehtävien maksujen odotetaan nousevan vuonna 2018 noin 60–200 miljoonaa euroa vuodesta 2017. Maksujen lopullinen määrä riippuu muun muassa kotipaikan siirron tarkasta ajankohdasta. Nordea odottaa, että vakausmaksujen, talletussuojajärjestelmiin tehtävien maksujen ja muiden siirtymävaikutusten nettonykyarvo on noin 1 000–1 100 miljoonaa euroa positiivinen, noin miljardin.

Nordea ei aio muuttaa pääomatavoitteitaan eikä osingonjakoa koskevia periaatteitaan. Nordean osake noteerataan myös jatkossa Helsingin, Kööpenhaminan ja Tukholman pörsseissä.

Kotipaikan siirto aiotaan toteuttaa rajat ylittävänä käänteisenä sulautumisena, jossa Nordea Bank AB sulautuu pian perustettavaan suomalaiseen tytäryhtiöön. Sulautumisen odotetaan toteutuvan vuoden 2018 jälkipuoliskolla, ja se edellyttää muun muassa sitä, että tarvittavat hyväksynnät saadaan viranomaisilta ja että osakkeenomistajat hyväksyvät siirron yhtiökokouksessa.

Kommentoi Facebookissa