Nuoret naiset etenevät pörssiyhtiöiden johtoon – koulutustaustassa huomattavia eroja miehiin

Miesten ja naisten koulutustasoa koskeva ero näkyy selkeimmin teknillisellä koulutusalalla, sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turunen.

Miesten ja naisten koulutustasoa koskeva ero näkyy selkeimmin teknillisellä koulutusalalla, sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turunen. (Kuva Fotolia)

Naisten määrä suomalaisten pörssiyhtiöiden johdossa on noussut ennätyslukuihin.

TALOUSELÄMÄ Tulevaisuus johtoryhmäpaikoilla näyttää valoisalta, sillä naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden johtoryhmissä kasvaa nuorissa ikäluokissa. Johtoryhmien naiset ovat keskimäärien miehiä koulutetumpia, mutta tutkintojen väliset erot ovat suuret. Diplomi-insinööritaustaiset naiset ovat pörssijohdossa aliedustettuina. Tiedot selviävät Keskuskauppakamarin naisjohtajaselvityksestä.

Naisten osuus johtoryhmän jäsenistä on selvästi sitä suurempi, mitä nuoremmista ikäluokista puhutaan. Alle 40-vuotiaista johtoryhmän jäsenistä naisten osuus on 28 prosenttia, kun kaikista johtoryhmien naisista naisia on vain 23 prosenttia. Nuoria naisia nimitetään johtoryhmiin aiempaa enemmän, sillä vuonna 2013 naisten osuus samassa ikäluokassa oli ainoastaan 21 prosenttia.

– Useamman vuoden jatkunut myönteinen kehitys nuoremmissa ikäluokissa osoittaa muutoksen olevan käynnissä. Lisäksi tänä vuonna tehdyistä johtoryhmänimityksistä peräti 31 prosenttia on mennyt naisille. Tämän perusteella voidaan ennustaa, että naisten määrä koko ylimmässä johdossa tulee myös jatkossa kasvamaan, Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turunen toteaa.

Noin 70 prosenttia johtoryhmien naisjäsenistä johtaa tukitoimintoja, kuten HR-, viestintä- tai lakiasioita, ja johtoryhmien liiketoimintajohtajista vain 11 prosenttia on naisia. Tämä näyttäisi olevan murroksessa, sillä nuoremmissa ikäluokissa naiset ovat sijoittautuneet vanhempia ikäluokkia selvästi useammin liiketoimintojen johtoon.

Alle 40-vuotiaiden ikäluokasta yli puolet naisista toimii liiketoimintajohdossa eli 53 prosenttia ja suurimmasta johtoryhmien ikäluokasta, 41–50-vuotiaista, liiketoimintoja johtaa 34 prosenttia naisista . Vanhemmissa ikäluokissa tämä osuus vähenee selvästi, sillä 51–60-vuotiaista johtoryhmien naisjäsenistä vain 12 prosenttia johtaa liiketoimintoja. Myös toimitusjohtajista naiset ovat keskimäärin miehiä nuorempia.

Pörssiyhtiöiden johtoryhmien naisjäsenet ovat keskimäärin korkeammin koulutettuja kuin miehet. Miehistä ylempi korkeakoulututkinto on 78 prosentilla, naisilla taas 87 prosentilla. Kaupallisen ja juridisen koulutuksen saaneet naiset etenevät kohtalaisen hyvin pörssiyhtiöiden johtoon, sillä johtoryhmien kaikista kaupallisen tutkinnon suorittaneista jäsenistä 30 prosenttia on naisia ja oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneista 35 prosenttia.

Sen sijaan teknillisen tutkinnon suorittaneet naiset luovat varsin harvoin uraa pörssiyhtiöiden johdossa, sillä tämän alan kaikista johtoryhmäjäsenistä vain 8 prosenttia on naisia.

– Toki naisten osuus diplomi-insinöörikoulutuksen saaneista on ylipäätään valitettavan pieni, mutta on merkillistä, miten juuri naisinsinöörit putoavat johtajapolulta pörssiyhtiöissä, Turunen ihmettelee.

Kommentoi Facebookissa