Nuoret naiset uskovat raskauden vaikeuttavan työuraansa

Kolme neljästä naisvastaajasta on sitä mieltä, että raskaaksi tulemisen mahdollisuus voi heikentää naisen mahdollisuutta saada vakituinen työsuhde.

Kolme neljästä naisvastaajasta on sitä mieltä, että raskaaksi tulemisen mahdollisuus voi heikentää naisen mahdollisuutta saada vakituinen työsuhde. (Kuva Fotolia)

Naiset saavat vakituisen työpaikan huomattavasti miehiä myöhemmin.

TYÖELÄMÄ Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy teetti kyselytutkimuksen TNS Gallupilla työelämän tasa-arvokysymyksistä nuorten aikuisten keskuudessa. Tasa-arvon tulevaisuutta luotaavassa kyselyssä tiedusteltiin lapsettomilta 20–30-vuotiailta naisilta ja miehiltä, miten he uskovat lasten saamisen ja perheen perustamisen vaikuttavan omaan työelämäänsä ja uraansa.

Nuorista vielä lapsettomista naisista 59 prosenttia uskoo, että lapsen saaminen tai pelkästään raskaaksi tulemisen mahdollisuus voi vaikeuttaa omaa urakehitystä ja 53 prosenttia uskoo sen heikentävän mahdollisuutta saada vakituista työtä. Nuorista miehistä puolestaan 31 prosenttia uskoo isäksi tulemisen vaikeuttavan urakehitystään ja 21 prosenttia mahdollisuuksiaan saada vakituista työtä.

Yleisellä tasolla kuva on vielä synkempi: kolme neljästä naisvastaajasta on sitä mieltä, että raskaaksi tulemisen mahdollisuus voi heikentää naisen mahdollisuutta saada vakituinen työsuhde. Tulos vastaa hyvin suomalaisen työelämän todellisuutta sikäli, että määräaikaiset työsuhteet kasautuvat nuorille naisille ja naiset todella saavat vakituisen työpaikan huomattavasti miehiä myöhemmin.

– On surullista, että suomalainen työelämä näyttäytyy edelleen nuorille ihmisille tasa-arvon toteutumisen suhteen aika kovalta ja että lapsen saaminen on edelleen tämän epätasa-arvon ytimessä. Asenteiden ja arvojen on muututtava ja rakenteellisia esteitä tasa-arvon ja samapalkkaisuuden tieltä pitää määrätietoisesti raivata, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Kyselyn mukaan naisvaltaisten alojen palkkauksen pitkäjänteistä parantamista kannattavat molemmat sukupuolet: naisista peräti 85 prosenttia on tällä kannalla ja miehistäkin selvä enemmistö. Vain 13 prosenttia nuorista miehistä katsoo, että naisvaltaisilla aloilla kuuluukin olla matalampi palkkataso kuin miesvaltaisilla aloilla.

Noin neljäsosa nuorista naisista kertoo jo itse kohdanneensa epätasa-arvoista kohtelua opiskeluaikana tai työelämässä sukupuolen perusteella. Myös joka kuudennella miehellä on vastaavia kokemuksia. Tulevaisuuden odotusten kohdalla tilanne on vielä paljon tylympi: neljä kymmenestä naisesta pitää vähintään todennäköisenä, että tulee kohtaamaan epätasa-arvoista kohtelua työuransa aikana.

Peräti 84 prosenttia nuorista naisista katsoo, että suomalaisen työelämän tasa-arvossa on vielä kehitettävää. Nuorista miehistäkin 62 prosenttia on samaa mieltä.

Tehy kampanjoi tänä vuonna työelämän tasa-arvon puolesta ja haastoi viime viikolla suomalaiset työnantajat nollatoleranssiin raskaussyrjinnässä. Tehyyn tulee jäseniltä käsiteltäväksi tasa-arvoon liittyviä syrjintätapauksia joka toinen työpäivä. Määräaikaisiin työsuhteisiin liittyviä tapauksia ja riita-asioita hoidetaan vuosittain noin 400.

Kommentoi Facebookissa