Nuorten määrä on vähenemässä 150 vuoden takaiselle tasolle – Suomessa kuolee ihmisiä enemmän kuin syntyy

Vuosi 2018 tulee olemaan kahdeksas peräkkäinen vuosi Suomessa, kun syntyvyys laskee.

Vuosi 2018 tulee olemaan kahdeksas peräkkäinen vuosi Suomessa, kun syntyvyys laskee. (Kuva Fotolia)

Suomen väkiluvun ennustetaan kääntyvän laskuun vuonna 2035.

VÄKILUKU Tilastokeskuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan Suomessa olisi vuonna 2030 alle 15-vuotiaita henkilöitä 760 000, mikäli syntyvyys pysyisi nykyisellä tasolla. 2050-luvulla määrä putoaisi jo alle 700 000 nuoren.

Viimeksi Suomessa on ollut alle 15-vuotiaita näin vähän 1870-luvun lopulla, jolloin maamme väkiluku oli alle kaksi miljoonaa henkilöä. Vielä 1970-luvulla maassamme oli miljoona alle 15-vuotiasta.

Vuosi 2018 tulee olemaan kolmas vuosi peräkkäin, kun Suomessa kuolee ihmisiä enemmän kuin syntyy. Syntyneiden määrä jatkaa ennusteen mukaan laskuaan ja kuolleiden määrä nousee eliniän pidentymisestä huolimatta. Ennusteen mukaan nettomaahanmuutto ylläpitäisi väkiluvun kasvua vuoteen 2035 saakka, jolloin maamme väkiluku olisi 5,62 miljoonaa henkilöä.

Syntyneiden ja kuolleiden määrä 1970–2017 ja ennustettu määrä 2018–2060.
Syntyneiden ja kuolleiden määrä 1970–2017 ja ennustettu määrä 2018–2060. (Kaavio Tilastokeskus)

Tämän jälkeen väkiluku kääntyisi laskuun ja 2050-luvulla maamme väkiluku olisi ennusteen mukaan jo nykyistä pienempi. Syntyvyys on laskenut 20 prosenttia. Vuosi 2018 tulee olemaan kahdeksas peräkkäinen vuosi Suomessa, kun syntyvyys laskee. Edellisen kerran syntyvyys on laskenut näin monena perättäisenä vuotena Suomessa 1960-luvulla.

Työikäisen väestön määrä on vähentynyt Suomessa viimeisen kahdeksan vuoden aikana yli 100 000 henkilöllä. Ennusteen mukaan työikäisen väestön odotetaan vähenevän vuoteen 2030 mennessä 57 000 henkilöllä nykyisestä. Työikäisten eli 15–64-vuotiaiden osuus väestöstä pienenee nykyisestä 62 prosentista 60 prosenttiin vuoteen 2030 ja 58 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Vuonna 2050 työikäisten väestön määrä olisi runsaat 200 000 nykyistä pienempi.

Väestöllinen huoltosuhde eli alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien henkilöiden suhde 100 työikäistä kohti oli vuoden 2017 lopussa 60. Ennusteen mukaan huoltosuhde nousee tulevina vuosikymmeninä, mutta aiempia ennusteita hitaammin. Syynä tähän on syntyvyyden lasku ja tämän seurauksena nuorten huollettavien määrän pieneneminen. Huoltosuhde olisi 62 vuonna 2020, 66 vuonna 2030 ja 71 vuonna 2050.

Väestö iän mukaan 1900–2017 ja ennustettu 2018–2070.
Väestö iän mukaan 1900–2017 ja ennustettu 2018–2070. (Kaavio Tilastokeskus)

Tilastokeskuksen tuoreimmassa väestöennusteessa oletetaan, että syntyvyys pysyisi vakiona tulevaisuudessa. Laskennallisen naisten elinaikanaan synnyttämän lasten määrän eli kokonaishedelmällisyysluvun oletetaan olevan 1,45. Ennusteessa oletetaan lisäksi, että nettomaahanmuutto ulkomailta Suomeen olisi 15 000 henkilöä vuosittain. Kuolleisuuden ennustetaan jatkavan alentumistaan samalla tavoin, kuten sen on havaittu alentuneen vertailtaessa periodien 1987–1991 ja 2013–2017 kuolleisuutta.

Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Niitä laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan väestönkehitykseen.

Lue myös: Suomen virallinen väkiluku kasvoi hieman – äidinkielenään kotimaisia kieliä puhuvien määrä väheni

Kommentoi Facebookissa