Nyt kaatui seuraava kansalaisaloite – maksuton toisen asteen koulutusvaatimus esitetään hylättäväksi

– Valiokunnan päätös on ankea viesti kansalaisaloitteen puolesta töitä tehneille nuorille, sanovat järjestöjen johtajat.

– Valiokunnan päätös on ankea viesti kansalaisaloitteen puolesta töitä tehneille nuorille, sanovat aloitteessa mukana olevien järjestöjen johtajat. (Kuva Fotolia)

Pettyneet järjestöt vaativat eduskuntaa sitoutumaan maksuttoman toisen asteen toteuttamiseen.

KANSALAISALOITE Eduskunnan sivistysvaliokunta on antanut mietintönsä maksutonta toisen asteen koulutusta vaativasta yli 53 000 allekirjoitusta keränneestä kansalaisaloitteesta ja päätti esittää sen hylkäämistä.

”Eduskunnan valtiosääntöinen asema huomioon ottaen eduskunta ei ole oikea taho aloitteessa vaaditun selvityksen ja lakiuudistuksen tekemiseen.”

Lukiolaiset, FSS, OSKU, Pelastakaa Lapset ja SAKKI ovat pettyneitä, ettei aloitteelle löytynyt riittävää tukea valiokunnasta vaan sitä esitetään hylättäväksi vedoten teknisiin syihin. Mukaan on liitetty kuitenkin kaksi lausumaa.

– Sivistysvaliokunnan esittämät lausumat ovat pieni lohtu, mutta valiokunnalla olisi halutessaan ollut keinoja viedä itse asiaa eteenpäin. Tahtoa niiden käyttämiseen ei valiokunnan enemmistöllä kuitenkaan ollut. Valiokunnan päätös on ankea viesti kansalaisaloitteen puolesta töitä tehneille nuorille, sanovat järjestöjen johtajat.

Valiokunnan mietintöön sisältyy myös vastalause, jossa esitetään valtioneuvoston ryhtymistä aloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin.

”Eduskunta edellyttää yhtyen kansalaisaloitteen asiasisältöön, että valtioneuvosto laatii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi.”

Järjestöt kiittävät valiokunnassa vastalauseen tehneitä edustajia ja toivovat, että eduskunnan enemmistö yhtyy siihen. Vastalauseen allekirjoittivat SDP:n Pilvi Torsti ja Eeva-Johanna Eloranta, vasemmistoliiton Li Andersson, vihreiden Jani Toivola sekä RKP:n Mikaela Nylander.

– Maksuton toinen aste vahvistaisi koulutuksellista tasa-arvoa merkittävästi ja varmistaisi, ettei rahan puute vaikuta yhdenkään nuoren koulutuspolkuun, muistuttavat järjestöt.

Järjestöt vaativat eduskuntaa käymään täysistunnossa perusteellisen keskustelun aloitteen sisällöstä. Aloiteteknisiin muotovirheisiin vetoaminen ei järjestöjen mukaan edistä yhdenkään nuoren yhdenvertaisia opiskelumahdollisuuksia.

Maksuttomalla toisen asteen koulutuksella on aloitteessa mukana olevien järjestöjen mukaan vahva suomalaisten kannatus ja järjestöt vaativat, että puolueet sitoutuvat toteuttamaan maksuttoman toisen asteen koulutuksen viimeistään seuraavalla vaalikaudella.

Lue myös: Koossa 50 000 allekirjoitusta – kansalaisaloite maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta etenee eduskuntaan

Kommentoi Facebookissa