Nyt tuli lakkovaroitus rahoitusalalle – pankit olisivat kiinni joulun välipäivinä

Työtaistelu koskee kaikkia rahoitusalan töitä ja kaikkia työehtosopimusta noudattavia yrityksiä.

Työtaistelu koskee kaikkia rahoitusalan töitä ja kaikkia työehtosopimusta noudattavia yrityksiä. (Kuva Fotolia)

Ammattiliitto Pron mielestä rahaa takovilla yrityksillä on varaa korottaa myös palkkoja.

LAKKOVAROITUS Ammattiliitto Pro ilmoittaa, että se ei ole päässyt lokakuusta asti jatkuneissa neuvotteluissa yhteisymmärrykseen työnantajan kanssa yhdestäkään tärkeästä kysymyksestä. Ammattiliitto Pro antoi muiden työntekijäjärjestöjen kanssa eilen varoituksen rahoitusalaa koskevasta työtaistelusta.

Pro tavoittelee paikallista sopimista työajoista sekä yleiskorotusta, joka nostaisi kaikkien alalla työskentelevien palkkoja. Työnantajaliitot esittävät Pron mukaan suuria heikennyksiä ja työnantajan mielen mukaisia pieniä korotuksia. Neuvottelujen kaksi keskeisintä kysymystä ovat työajat ja palkankorotusmalli.

Mahdollinen lakko ajoittuisi joulun välipäiviin. Lakko vaikuttaisi niin, että pankkikonttorit pysyvät kiinni. Myöskään pankkien puhelinpalvelut eivät toimi, eikä lainaneuvotteluja käydä.

Työnseisaukset kohdistuvat kaikkiin yrityksiin, jotka ovat Ammattiliitto Nousu ry:n, Ammattiliitto Pro ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN:n sekä Finanssiala ry:n/Palta ry:n välisen rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä. Lisäksi työnseisaus kohdistuu kaikkiin yrityksiin, jotka ovat Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pro ry:n sekä Sampo Pankin työnantajayhdistyksen välisen työehtosopimuksen piirissä.

Työnantajaliitot vaativat Pron mukaan, että rahoitusalalla voidaan työnantajan päättämällä tavalla työskennellä maanantaista sunnuntaihin kaikissa tehtävissä. Osana tätä työaikojen muutosta työnantajat ovat vaatineet jaksotyötä sekä ylityökorvausten heikentämistä.

– Olisimme toivoneet, että työntekijäpuolella olisi ollut valmiutta vastata finanssialan asiakkaiden toiveisiin joustavammista palveluajoista normaalisti neuvottelemalla ilman lakonuhkia, toteaa Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

Finanssialan työehtosopimusten työaikakirjaukset ovat Aarton mielestä aika saattaa samalle viivalle muiden toimialojen kanssa.

– Muilla palvelualoilla on jo pitkään voitu tehdä finanssialaa joustavammin töitä eri viikonpäivinä.

Rahoitusalan työaikamääräyksiä muutettiin viimeksi reilu vuosi sitten. Tuolloin sovittiin mahdollisuudesta sopia lauantaityöstä paikallisesti ja vapaaehtoisuuden pohjalta. Pro ja muut rahoitusalan ammattiliitot ovat neuvotteluissa esittäneet, että sunnuntaityötä tehtäisiin samalla periaatteella kuin lauantaityötä nyt.

– Kokemukset lauantaityöstä ovat osoittautuneet myönteisiksi. On vaikea ymmärtää, miksi työnantaja vastustaa paikallisen sopimisen lisäämistä. Muilla aloilla vannotaan paikallisen sopimisen nimiin, mutta rahoitusalalla halutaan paluuta isäntävaltaan, toteaa Pron finanssisektorin johtaja Antti Hakala.

Rahoitusalan töitä tehdään pankeissa, rahoitus- ja korttiyhtiöissä. Alan työehdot koskevat noin 20 000 rahoitusalan ammattilaista. Rahoitusalalla on käytössä niin sanottu palkkakeskustelumalli eli pienempi osa palkankorotuksesta on Pron mukaan tavattu jakaa henkilökohtaisten keskustelujen kautta työnantajan päättämällä tavalla.

Jatkossa työnantaja haluaisi jakaa jopa 60 prosenttia palkankorotuspotista palkkakeskustelujen kautta, jolloin yleiskorotuksen osuus jää nykyistä merkittävästi pienemmäksi. Muilla aloilla vastaava luku on noin 30 prosenttia.

– Rahoitusalan työntekijät ansaitsevat vähintään yhtä suuren yleiskorotuksen kuin muillakin aloilla on sovittu. Pankit ovat takoneet Suomessa viime vuosina miljardivoittoja. Pankkien tulokset mahdollistavat kyllä vähintään vastaavat palkankorotukset kuin muuallakin yksityisellä sektorilla, toteaa Hakala.

Rahoitusalalla jyllää iso rakennemuutos ja ala on uudenlaisessa kilpailutilanteessa. Suuri osa pitkään pankkien eteen töitä tehneistä ammattilaisista on lähivuosina jäämässä eläkkeelle. Rahoitusala tarvitsisi nyt työnantajien ja työntekijöiden välistä yhteisymmärrystä ja yhteisiä ponnisteluja työhyvinvoinnin parantamiseksi, osaamisen kehittämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.

Työehtosopimuksen voimassaolo päättyi marraskuun lopussa. Neuvottelut aloitettiin jo lokakuun alussa ja yhteensä neuvottelutapaamisia on tähän mennessä ollut kolmetoista. Rahoitusala on asetettu ylityökieltoon 8.12.2017 lähtien. Lakonuhka alkaa 28.12.2017 klo 6 ja päättyy 29.12.2017 klo 23.59. Työtaistelu koskee kaikkia rahoitusalan töitä ja kaikkia työehtosopimusta noudattavia yrityksiä.

Valtakunnansovittelija Minna Helle on yhteydessä osapuoliin ja päättää jatkotoimista lähipäivinä.

Kommentoi Facebookissa