Olympiakomitea valittaa perinnästä – valtio haluaa avustuksia takaisin yli 1,7 miljoonaa

Seuraavan kerran olympiatuli sytytetään talviolympialaisissa vuonna 2018 Etelä-Korean Pyeongchangissa.

Seuraavan kerran olympiatuli sytytetään talviolympialaisissa vuonna 2018 Etelä-Korean Pyeongchangissa. (Kuva Fotolia)

Oikaisua haetaan opetusministeriön päätökseen Valon valtionavustusten takaisinperinnästä.

URHEILU Olympiakomitean hallitus käsitteli eilen kokouksessaan Helsingissä opetus- ja kulttuuriministeriön tekemää taloustarkastusta ja päätöstä Valon eli Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n vuoden 2014 valtionavustusten takaisinperinnästä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tarkastanut Valon vuoden 2014 valtionavustusten käytön. Taloustarkastus on liittynyt 24 eritysavustukseen sekä vuoden 2014 yleisavustukseen. Valon valtionavustusten kokonaissumma vuonna 2014 oli 7,86 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 26.5.2017 antanut päätöksen, jonka mukaan se perii Valolta valtionavustuksia takaisin 1 613 000 euroa ja tämän lisäksi korkoa 144 000 euroa.

Vastuu Valon takaisinperinnästä on vuoden alussa käynnistyneellä uudella Olympiakomitealla. Tämä perustuu Olympiakomitean ylimääräisen kokouksen 20.6.2016 päätökseen ottaa vastaan Valon varat, velat ja vastuut 1.1.2017 alkaen.

Olympiakomitean hallitus päätti tehdä oikaisuvaatimuksen takaisinperintäpäätökseen. Oikaisuvaatimuksessa esiin nostetut asiat ovat Olympiakomitean kannalta ennen kaikkea periaatteellisia ja niiden osalta tehtävillä ratkaisuilla voi olla merkittävä vaikutus koko urheiluyhteisön sekä muiden kansalaisjärjestöjen asemaan ja toimintaan.

Suurimmat takaisinperittävät summat liittyvät lasten liikunnan lisäämisen hankkeisiin, joita valmisteltiin ja toteutettiin aikanaan tiiviissä yhteistyössä ministeriön vastuuvirkamiesten kanssa. Avustukset käytettiin yhdessä ennalta määriteltyihin kohteisiin ja tulokset todettiin molemmin puolin hyviksi. Takaisinperintäpäätös perustuu näissä hankkeissa ilmenneisiin hallinnollisiin puutteisiin, kuten hankkeita paikallisesti toteuttaneiden aluejärjestöjen tukien virheelliseen kirjanpidon tiliöintiin.

– Aiemmat puutteet hallintokulttuurissamme on tunnistettu ja Olympiakomiteassa on otettu kuluvan vuoden aikana käyttöön koko toimintaa linjaava vastuullisuuskompassi. Olympiakomitean tulee toimia hyvän hallinnon ja voimassa olevien ohjeistusten mukaan. Teknisten virheiden merkitys korostuu päätöksessä mielestämme kuitenkin kohtuuttomasti, Olympiakomitean tuleva toimitusjohtaja Mikko Salonen kommentoi.

– Lisäksi tarkastaja on arvioinut vuoden 2014 hallintoa uusien helmikuussa 2017 määriteltyjen ohjeiden kautta. On poikkeuksellista, että pelisäännöt muuttuvat jälkikäteen.

Olympiakomitean mukaan myös kuulemismenettelyssä on ollut puutteita. Takaisinperintäpäätökseen on esimerkiksi lisätty asioita, joita ei ollut alkuperäisessä selvityspyynnössä. Näin Valon asiantuntijoilla ei ollut mahdollisuutta kommentoida kaikkia tarkastusraportissa esitettyjä näkemyksiä.

Kommentoi Facebookissa