Omatoiminen työnhaku työttömyysetuuden edellytykseksi – ensimmäisestä kerrasta muistutus

– Työnhakija päättäisi itse, mitä itselleen sopivaa työtä hakee, työministeri Jari Lindström sanoo.

– Työnhakija päättäisi itse, mitä itselleen sopivaa työtä hakee, työministeri Jari Lindström sanoo. (Kuva Sakari Piippo/ Valtioneuvoston kanslia)

Työnhakijalta edellytettäisiin enintään neljän työmahdollisuuden hakemista kuukaudessa.

TYÖNHAKU Hallitus valmistelee työttömyysturvan seuraamusjärjestelmään eli niin sanottuihin karensseihin muutoksia. Työttömyysetuuden saaminen edellyttäisi omatoimista työnhakua. Samalla muut työnhakijan velvoitteet vähenisivät.

Uudistus varmistaisi hallituksen mukaan työttömyysetuuden saamisen edellytysten yhdenvertaisen toteutumisen maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen toteutuessa. Lisäksi se edistäisi työnantajien ja työntekijöiden kohtaamista työmarkkinoilla. Tavoitteena on, että työnhakijat löytäisivät työtä ja työnantajat entistä helpommin osaavaa työvoimaa.

– Työnhakija keskittyisi olennaiseen eli hakemaan työtä. Työnhakija myös päättäisi itse, mitä itselleen sopivaa työtä hakee, työministeri Jari Lindström kertoo.

Haettavien työmahdollisuuksien määrä määriteltäisiin työllistymissuunnitelmassa. Työnhakijalta edellytettäisiin enintään neljän työmahdollisuuden hakemista kuukaudessa. Työnhaku-velvoitteessa huomioitaisiin työnhakijan valmiudet, mahdollinen ammattitaitosuoja ja alueen työmarkkinatilanne. Tarvittaessa työnhakija ohjattaisiin hänen palvelutarpeensa mukaisiin palveluihin.

– Lähtökohtana ovat luottamus ja oikeudenmukaisuus: Tukea tarjottaisiin heille, jotka sitä tarvitsevat. Seuranta perustuisi työnhakijan ilmoittamiin tietoihin. Karenssit olisivat kohtuullisempia, työministeri Lindström tiivistää.

Työnhakija ilmoittaisi työnhaustaan verkkopalvelussa tai muulla sovitulla tavalla kuukauden välein. Jos työnhakija ei hakisi työtä työllistymissuunnitelmassa edellytetyllä tavalla, häntä muistutettaisiin työttömyysetuuden vastikkeellisuudesta. Jos hakijan menettely toistuisi, hänelle asetettaisiin kestoltaan porrastetusti karenssi tai työssäolovelvoite.

Pois käytöstä jäisivät nykyiset karenssit, jotka liittyvät tarjotun työn hakematta jättämiseen, työllistymissuunnitelman laatimisesta kieltäytymiseen, työllistymissuunnitelman toteuttamatta jättämiseen, työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäytymiseen ja työllistymistä edistävän palvelun keskeyttämiseen.

Hallitus lähettää asiaa koskevan hallituksen esityksen lausuntokierrokselle vielä tällä viikolla. Tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle syysistuntokaudella 2018. Esitettävästä voimaantuloajankohdasta päätetään myöhemmin.

Lue myös: Työttömällä mahdollisuus opiskella työttömyysetuutta menettämättä – töihin oltava silti valmis

Kommentoi Facebookissa