Oppivelvollisuus laajenee elokuussa 2021 – ”Pelkän peruskoulun varassa ei enää elämässä pärjää”

– Nyt on aika päivittää oppivelvollisuus vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia, opetusministeri Li Andersson sanoo.

– Nyt on aika päivittää oppivelvollisuus vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia, opetusministeri Li Andersson sanoo. (Kuva Jussi Toivanen/ Valtioneuvoston kanslia)

Hallituksen mukaan edellytyksiä nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin parannetaan.

OPPIVELVOLLISUUS Valtioneuvosto antoi torstaina eduskunnalle hallituksen esityksen, jolla oppivelvollisuutta jatketaan 18 ikävuoteen asti. Samalla toisen asteen koulutuksesta tulee laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvalle opiskelijalle maksutonta.

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021. Se koskisi ensimmäisen kerran perusopetuksen keväällä 2021 päättäviä nuoria eli pääosin vuonna 2005 syntyneitä. Uudistuksen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa, kaventaa oppimiseroja sekä lisätä koulutuksellista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

– Lukuisista kehittämistoimista huolimatta edelleen noin 16 prosenttia ikäluokasta jää ilman toisen asteen tutkintoa. Pelkän peruskoulun varassa ei enää elämässä ja työelämässä pärjää. Nyt on aika päivittää oppivelvollisuus vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia. Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä jokaiselle nuorelle taataan toisen asteen tutkinto, sanoo opetusministeri Li Andersson.

Juttuvinkki: Joka kolmas lukiolaisista tekee myös töitä – joka neljännelle tuottaa kouluvälineiden hankinta taloudellisia vaikeuksia

Lakiesityksen mukaan oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai suorittaa ennen sitä toisen asteen – lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto tai ammatillinen perustutkinto – tutkinnon.

Opiskelijalle maksuttomia ovat jatkossa opetus ja päivittäinen ruokailu kuten nykyisinkin, opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet sekä ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta – myös hylättyjen uusiminen. Myös vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat olisivat maksuttomia toisella asteella.

Maksuttomuus jatkuisi sen kalenterivuoden loppuun saakka, jona opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuusaikaa voitaisiin myös perustellusta syystä pidentää. Opinnoissa tarvittavat erityisvälineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäisivät edelleen opiskelijan itsensä maksettaviksi.

Lue myös: Suomi on lukutaidossa maailman parhaiden joukossa – heikkojen lukijoiden osuus on lisääntynyt silti selvästi

Kommentoi Facebookissa