Pääkaupungin pubien jääpaloissa ongelmia – ”Tulee soveltua ihmisravinnoksi eivätkä aiheuta vaaraa terveydelle”

Näytteistä tutkittiin bakteereja, jotka kuvaavat jääpalojen mikrobiologista yleislaatua tai mahdollista ulosteperäistä saastumista.

Näytteistä tutkittiin bakteereja, jotka kuvaavat jääpalojen mikrobiologista yleislaatua tai mahdollista ulosteperäistä saastumista. (Kuva Senja Jeminen)

Näytteenoton yhteydessä selvitettiin jääpalojen laatuun vaikuttavia tekijöitä.

HYGIENIA Helsingin ympäristöpalvelut selvitti vuonna 2020 juomien viilentämiseen käytettävien jääpalojen hygieenistä laatua helsinkiläisissä pubeissa. Juomien viilentämiseen käytettävät jääpalat ovat elintarvikkeita, joten niiden tulee olla hygieeniseltä laadultaan sellaisia, että ne soveltuvat ihmisravinnoksi eivätkä aiheuta vaaraa terveydelle.

Näytteitä otettiin yhteensä 50. Näytteistä tutkittiin bakteereja, jotka kuvaavat jääpalojen mikrobiologista yleislaatua tai mahdollista ulosteperäistä saastumista.

Tutkittujen ominaisuuksien perusteella näytteistä 32 prosentissa ei ollut huomautettavaa, 42 prosenttia arvioitiin välttäväksi ja 26 prosenttia huonoksi. Huonot näytetulokset johtuivat suuresta heterotrofisesta pesäkeluvusta tai koliformisten bakteerien esiintymisestä.

Escherichia coli -bakteereita ja suolistoperäisiä enterokokkeja ei tutkimuksissa havaittu. Lisäksi otettiin yhteensä 12 uusintanäytettä. Uusintanäytteistä 25 prosentissa ei ollut huomautettavaa, 25 prosenttia arvioitiin välttäväksi ja 50 prosenttia huonoksi.

Näytteenoton yhteydessä selvitettiin jääpalojen laatuun vaikuttavia tekijöitä. Jääpalakoneista 30 prosenttia puhdistettiin vähintään kerran kuukaudessa, 36 prosentissa jääpalakoneista havaittiin likaisuutta ja 58 prosenttia jääpalaottimista säilytettiin asianmukaisesti omassa astiassa.

– Jääpalakoneissa havaittu likaisuus ja huonot näytetulokset viittaavat liian harvoin tehtävään puhdistukseen tai vääriin puhdistusmenetelmiin, toteaa elintarviketarkastaja Terhi Juppi.

Puhdistustiheyden määrittelyyn voidaan käyttää apuna muun muassa laitevalmistajan ohjeistusta ja omavalvonnassa otettavia jääpala- ja pintapuhtausnäytteitä. Myös varsinainen puhdistus tulisi tehdä laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Lisäksi jääpalaottimien ja jääpalojen hygieeninen käsittely ja säilytys sekä työntekijöiden hyvä käsihygienia edistävät jääpalojen hygieenistä laatua.

Lue myös: Listerioosi on vakava sairaus riskiryhmäläisille – sen aiheuttaa yleinen maaperässä ja vedessä elävä bakteeri

Kommentoi Facebookissa