Pääkaupunkiseudun pikaraitiotien kustannusarvio kasvoi noin 100 miljoonaa – rakentaminen alkaisi kesäkuussa

Raide-Jokeria tullaan liikennöimään kahteen suuntaan ajettavilla matalalattiaisilla Artic-pikaraitiovaunuilla.

Raide-Jokeria tullaan liikennöimään kahteen suuntaan ajettavilla matalalattiaisilla Artic-pikaraitiovaunuilla. (Kuva HSL/ IDIS Design Oy)

Helsingin keskustan 22 miljoonaa maksava alikulkutunneli voisi lyhentää pyöräilijöiden matkaa 600 metriä.

LIIKENNE Pääkaupunkiseudun Raide-Jokeri-pikaraitiotien kustannusarvio on valmistunut. Päivitetty hankesuunnitelma kustannusarvioineen etenee Helsingin ja Espoon kaupunkien hyväksyttäväksi kevään 2019 aikana. Jos kaupungit hyväksyvät uuden kustannusarvion, voidaan rakentaminen aloittaa kesäkuussa 2019 ja pikaraitiotien liikennöinti kesäkuussa 2024.

Pikaraitiotien lopullinen kustannusarvio on 386 miljoonaa euroa joulukuun 2018 hintatasossa. Helsingin osuus kustannusarviosta on 268 ja Espoon 118 miljoonaa euroa.

– Kustannusarvio perustuu allianssin kehitysvaiheessa laadittuihin tarkentuneisiin suunnitelmiin ja laskelmiin. Jos kustannusarvio pystytään alittamaan, saavat palveluntuottajat bonusta, ja mikäli kustannusarvio ylitetään, vastaavat palveluntuottajat omalta osaltaan ylityksestä, kertoo Raide-Jokeri-projektin tilaajan projektijohtaja Juha Saarikoski.

Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustot ovat kesäkuussa 2016 tehneet päätöksen Raide-Jokerin hankesuunnitelman mukaisesta kustannusarviosta, joka oli 275 miljoonaa euroa huhtikuun 2015 hintatasossa. Korotus aikaisempaan hankepäätöksen kustannusarvioon on näin ollen 111 miljoonaa. Uusi kustannusarvio on kyseisessä vuoden 2015 hintatasossa 368 miljoonaa euroa, eli korotus siihen nähden on 93 miljoonaa euroa.

Koska nyt valmistunut kustannusarvio on aikaisempaa päätöstä korkeampi, etenevät kustannukset uudelleen kaupunkien päätettäväksi. Päätöksenteko alkaa Helsingissä HKL:n johtokunnasta, jossa asiaa käsitellään 25.1.2019. Espoossa käsittely alkaa kaupunginhallituksesta 28.1.2019. Tämän jälkeen päätöksenteko etenee molemmissa kaupungeissa kaupunginvaltuustoihin.

Raide-Jokeri-pikaraitiotien toteuttaminen edellyttää raitiotieinfran lisäksi varikon toteuttamista ja pikaraitiovaunukaluston hankintaa. Allianssi toteuttaa muun muassa Helsingin Roihupeltoon tulevan varikon, josta kaupungit tekevät erillisen hankepäätöksen kevään aikana. Allianssin laatima kustannusarvio varikon toteuttamiselle on 69,5 miljoonaa euroa marraskuun 2018 hintatasossa.

Pääkaupunkiseudulla on vireillä myös muita liikennehankkeita. Helsingin kaupunginhallitus on hyväksynyt Helsingin keskustaan rakennettavan alikulkuyhteyden yleissuunnitelman, noin 22 miljoonan euron tunneli tulisi olemaan kaupungin länsi- ja itäpuolen pyöräliikenteen yhdistävä alikulkuyhteys.

Suunnitelmassa tunneli sijoittuu nykyisen Kaisaniemenpuistosta Elielinaukiolle johtavan jalankulkijoille tarkoitetun alikulkuyhteyden pohjoispuolelle. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille suunniteltu alikulkuyhteys voisi toteutuessaan lyhentää pyöräilijöiden matkaa baanalta radan toiselle puolelle 600 metriä verrattuna nykyiseen reittiin Kaivokadun kautta.

Lopullisen päätöksen tunnelista tekee kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto käsittelee alikulkuyhteyden yleissuunnitelmaa seuraavassa kokouksessaan 30.1.2019.

Lue myös: KHO karsi kaavailtuja kaupunkibulevardeja – sen sijaan Malmin lentokentän loppu lähestyy

Kommentoi Facebookissa