Pakollinen tunnistautuminen laajenee kaikkeen rahapelaamiseen – poliisi voi kieltää yksityishenkilöitä markkinoimasta rahapelejä

Internetissä, kotona ja yksin pelaaminen ovat lisääntyneet, kioskilla pelaaminen puolestaan vähentynyt.

Internetissä, kotona ja yksin pelaaminen ovat lisääntyneet, kioskilla pelaaminen puolestaan vähentynyt. (Kuva Veikkaus)

Arpajaislain uudistuksen tavoitteena on pelihaittojen tehokkaampi torjunta.

RAHAPELIT Rahapelaamista säätelevää arpajaislakia uudistetaan. Sisäministeriä kertoo uudistuksen keskeisten ehdotusten koskevan rahapelihaittojen torjuntaa, arpajaislain vastaiseen markkinointiin puuttumista ja rahapelikysynnän ohjaamista arpajaislailla säänneltyyn tarjontaan.

Lakiuudistuksen lähtökohtana on, että Suomen rahapelijärjestelmä perustuu jatkossakin yksinoikeusjärjestelmään. Esitys perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan arpajaislain toisen vaiheen uudistuksen toteuttamisesta.

Arpajaislain uudistamisen keskeisin tavoite on rahapelihaittojen vähentäminen. Pelaamisen tunnistautumista laajennetaan kaikkeen rahapelaamiseen, Poliisihallituksen mahdollisuuksia puuttua lainvastaiseen markkinointiin vahvistetaan ja rahapeliautomaattien sijoittelussa on jatkossa huomioitava haittojen ehkäisy.

Pakollinen tunnistautuminen laajenisi kaikkiin Veikkaus Oy:n peleihin. Pakollinen tunnistautuminen otettaisiin käyttöön vaiheittain. Kaikki pelaaminen olisi tunnistautunutta viimeistään vuonna 2023. Raaputusarpojen osalta siirryttäisiin tunnistautumiseen myöhemmin, mutta viimeistään vuonna 2024.

Uudistettavassa arpajaislaissa esitetään täsmennyksiä muun muassa sallitun markkinoinnin sisältöön ja keinoihin. Lakiesitys edellyttää markkinoinnin olevan kokonaisuudessaan maltillista. Erityisen haitallisten rahapelien, kuten raha-automaattien markkinointi kiellettäisiin. Laissa velvoitettaisiin sisällyttämään kuvalliseen tai painettuun mainontaan tieto rahapelaamisen ikärajasta, mahdollisuudesta hakea pelikielto ja rahapeliongelmiin apua tarjoavista palveluista.

Rahapelaamisen ohjaamiseksi arpajaislailla säänneltyyn tarjontaan nykyisin kielletty vedonlyöntipelien markkinointi sallittaisiin. Muutos koskisi myös sellaisia totopelejä, joiden markkinointi on tällä hetkellä kielletty. Näidenkin pelien markkinointia koskisivat uudistetun markkinointisääntelyn mukaiset velvoitteet.

Myös arpajaislain vastaisen markkinoinnin valvontaa tehostetaan. Uutena työkaluna Poliisihallitus voisi esittää markkinaoikeudelle hallinnollista seuraamusmaksua arpajaislain vastaisesta markkinoinnista. Poliisihallitus voisi jatkossa kieltää myös yksityishenkilöitä markkinoimasta rahapelejä arpajaislain vastaisesti.

Lakiesityksessä ehdotetaan maksuliikenne-estojen käyttöönottoa. Estojen kohteena olisivat rahapeliyhtiöt, jotka suuntaavat arpajaislain vastaisesti markkinointiaan Manner-Suomeen ja joiden markkinoinnin Poliisihallitus on kieltänyt. Poliisihallitus ylläpitäisi estolistaa rahapeliyhtiöistä, joiden maksuliikenne pankkien ja muiden maksupalveluntarjoajien tulisi estää.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan porrastetusti. Pääosa lakimuutoksista tulee voimaan vuoden 2022 alusta. Maksuliikenne-estoja koskevan sääntelyn on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta.

Lue myös: Selvitys esittää Veikkauksen tuottoja siirrettäväksi valtion budjettiin – ”Suomessa pelataan paljon”

Kommentoi Facebookissa