Palvelukeskus esti yli 80-vuotiasta naista osallistumasta miehensä hautajaisiin – ”On toimittu virheellisesti”

Palvelukeskuksessa ollut iäkäs äiti ei päässyt miehensä hautajaisiin tyttären pyynnöstä huolimatta.

Palvelukeskuksessa ollut iäkäs äiti ei päässyt miehensä hautajaisiin tyttären pyynnöstä huolimatta. (Kuvituskuva Fotolia)

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies arvostelee palvelukeskuksen ja hyvinvointikuntayhtymän toimintaa.

KORONAVIRUS Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on antanut ratkaisunsa asiassa, jossa palvelukeskuksen yksikön palveluesimies sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän asumispalveluiden palvelupäällikkö olivat evänneet kantelijan äidin pääsyn miehensä hautajaisiin.

Äiti oli yli 80-vuotias ja asuu palvelukeskuksessa. Hautajaiset olivat toukokuun lopussa ja niihin osallistui koronarajoitteiden vuoksi sallittu 10 henkilöä. Koronaa ei ollut perheen lähipiirissä. Ajatuksena oli, että äiti voisi osallistua esimerkiksi siten, että palvelukeskuksen sairaalan pappi voisi tuoda äidin autolla, eikä altistusta tulisi. Kantelija arvioi, että hautajaisissa on sen verran vähän saattoväkeä, että vähintään kahden metrin etäisyydet on helppo pitää.

Äidin pääsy miehensä hautajaisiin kuitenkin evättiin. Omaiset saivat tiedon palvelukeskuksen palveluesimieheltä. Omaiset keskustelivat asiasta myös hyvinvointikuntayhtymän asumispalveluiden palvelupäällikön kanssa, eikä asiaan saatu lievennyksiä. Muistisairas äiti ei lopulta osallistunut hautajaisiin, koska osallistuminen kiellettiin.

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että hallitus on linjannut toimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena oli suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan toiminta. Samalla on kuitenkin pidettävä mielessä, että poikkeuksellisissakaan olosuhteissa liikkumista tai muita perusoikeuksia ei voida rajoittaa perusteetta tai ylimitoitetusti.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän antaman lausunnon perusteella yhtymän työntekijöillä on kuitenkin ollut käsitys, että heillä on ollut sekä oikeus että velvollisuus kieltää kantelijan äitiä osallistumasta miehensä hautajaisiin. Velvoite olisi perustunut sekä valmiuslakiin että sosiaali- ja terveysministeriön toimintaohjeisiin.

– Korostan, että ministeriön tai muunkaan viranomaistahon antama yksityiskohtainenkaan toimintaohje ei ole luonteeltaan oikeudellisesti velvoittava siten, että se antaisi oikeuden perusoikeuksien rajoittamiseen, Sakslin lausuu.

Juttuvinkki: Poliisi ei käynnistä esitutkintaa helsinkiläisten hoivakotien toiminnasta – yksi esiselvitys on kesken

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa lisäksi omassa lausunnossaan, että annettu toimintaohje ja sen sisältämä suositus vierailukiellon toteuttamiseen ei koske asiakkaan liikkumista yksiköstä ulos ja että henkilön liikkumista voidaan rajoittaa vain tartuntatautilain eristämistä tai karanteenia koskevien päätösten nojalla.

Perustuslaki ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset turvaavat jokaiselle oikeuden nauttia perhe-elämäänsä kohdistuvaa suojaa ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista. Hautajaisissa läheisten tuki, yhdessä sureminen ja muisteleminen sekä kiitollisuuden, surun ja kaipauksen jakaminen on keskeistä.

– Palvelukeskuksessa sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä on toimittu virheellisesti, kun asukasta on estetty osallistumasta miehensä hautajaisiin. Virheet ovat mielestäni vakavia. Pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevat iäkkäät henkilöt kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon haavoittuvimpiin asiakasryhmiin.

Oikeusasiamies huomauttaa, että toiminnasta vastaavien tahojen on tunnettava omaa alaansa koskeva lainsäädäntö ja noudatettava myös perustuslakia ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Menettelyn moitittavuutta vähentää se, että toimijoiden oli virallisen ohjeistuksen perusteella vaikea ymmärtää, ettei menettely perustunut lakiin. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen perusteella saattoi myös saada käsityksen, että tarkoitus oli rajoittaa asukkaiden liikkumista yksiköiden ulkopuolella.

– Tehty virhe johti kiellon käyttämiseen tilanteessa, jossa käsitykseni mukaan yhdessä keskustellen olisi ollut mahdollista löytää vainajan perheen oikeutta perhe-elämään kunnioittava ratkaisu.

Lue myös: Muistisairaiden ihmisten määrä nousee merkittävästi Euroopassa – jopa kaksinkertaiseksi

Kommentoi Facebookissa