Paperiteollisuuteen tulossa työnseisaus – rahoitusalan työriidan sovittelu jumissa

Paperiteollisuuden työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 30. syyskuuta.

Paperiliitto ja Metsäteollisuus ovat käyneet jo pitkään kiistaa työehtosopimuksista. (Kuva Fotolia)

Ylityökielto aiheuttaa viivästymisiä ja lakko johtaisi huomattaviin häiriöihin paperiteollisuuden työpaikoilla.

TYÖTAISTELUT Ammattiliitto Pro jätti tänään valtakunnansovittelijalle ilmoituksen paperiteollisuutta koskevasta työnseisauksesta 17.1.2018 klo 6–24.1.2018 klo 6.

Ammattiliitto Pro ry:n ja Metsäteollisuus ry:n välinen paperiteollisuuden toimihenkilösopimus on päättynyt 30.11.2017, eivätkä osapuolet ole saavuttaneet yksimielisyyttä omissa neuvotteluissaan. Valtakunnansovittelija on yhteydessä työriidan osapuoliin ja päättää tarvittavista jatkotoimista tämän jälkeen.

Paperiteollisuuden ylityökielto alkoi tänään kello 14 ja se jatkuu toistaiseksi. Ylityökielto ja lakko koskevat kaikkia paperiteollisuuden toimihenkilötyötä tekeviä asiantuntijoita ja niihin osallistuu lähes 3 000 toimihenkilöä. Ylityökielto aiheuttaa viivästymisiä työssä, ja toteutuessaan lakko johtaa huomattaviin häiriöihin paperiteollisuuden työpaikoilla.

Ammattiliitto Pro kertoo tärkeimpänä tavoitteenaan olevan kaikille maksettava yleiskorotus, jolla turvataan paperiteollisuuden toimihenkilöiden, asiantuntijoiden ja esimiesten palkkakehitys.

– Alalla on eletty erinomaisen tuottavuuden kasvun ja jatkuvasti parantuvan kannattavuuden aikaa. Alan palkansaajille kuuluisi siis itse asiassa suuremmat palkankorotukset kuin muilla aloilla työskenteleville. Tavoitteemme neuvotteluissa ovat kuitenkin olleet kohtuullisia ja yleisen linjan mukaisia, kommentoi paperiteollisuuden sopimusalavastaava Jari Uschanov Ammattiliitto Prosta.

Pro on esittänyt palkankorotusmalliksi kaikille kuuluvaa yleiskorotusta ja paikallisesti sovittavaa erää. Jollei erää saataisi sovittua, jaettaisiin se kaikille tasasuuruisena yleiskorotuksena.

Myöskään rahoitusalan työriidan sovittelussa ei tapahtunut tänään edistystä. Sovittelua jatketaan kuitenkin vielä huomenna 3.1.2018 klo 11.

Rahoitusalan työtaistelut uhkaavat 4.–5.1.2018 ja työriitaan etsittiin ratkaisua valtakunnansovittelija Minna Helteen johdolla. Helteen mukaan tilanne on huolestuttava, ja kiista uhkaa edelleen pitkittyä.

– Tämä päivä ei valitettavasti tuonut mitään sellaista uutta, jonka pohjalta riitaa voitaisiin ratkaista. Tilanne on yhä jumissa, Minna Helle sanoo.

Osapuolten välillä on kiistaa erityisesti viikonlopputyön teettämisestä ja sen ehdoista. Tämän lisäksi sovittelussa on ratkaistavana muitakin asioita, kuten palkkaratkaisu.

Kommentoi Facebookissa