Pelkän peruskoulun varaan jääminen lisää poikien rikollisuutta – tutkimus selvitti selkeän ja hätkähdyttävän yhteyden

Tutkinnon suorittamisella on vaikutuksia työllistymiseen ja tulotasoon, sillä vasta toisella asteella opitaan taitoja, joilla on kysyntää työmarkkinoilla.

Tutkinnon suorittamisella on vaikutuksia työllistymiseen ja tulotasoon, sillä vasta toisella asteella opitaan taitoja, joilla on kysyntää työmarkkinoilla. (Kuva Fotolia)

Toisen asteen koulutukseen pääsy vähentää selvästi poikien todennäköisyyttä syyllistyä rikoksiin.

KOULUTUS Ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jäämisellä voi olla nuorelle kauaskantoisia vaikutuksia. Suomalaiseen aineistoon perustuva uusi Lost Boys -tutkimus osoittaa, että toisen asteen koulutukseen rimaa hipoen päässeet pojat tekevät rikoksia selvästi pienemmällä todennäköisyydellä kuin ilman opiskelupaikkaa jääneet.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n, Etlan ja Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan vaikutus rikollisuuteen on merkittävä etenkin lyhyellä aikavälillä, tarkasteltaessa ensimmäistä viittä vuotta opiskelupaikan saamisesta.

Tyttöjen kohdalla samaa vaikutusta ei tutkimuksessa havaittu. Tytöt tekevät vähemmän rikoksia kuin pojat, eikä toisen asteen ulkopuolelle jääminen lisää tyttöjen rikollisuutta samalla tavalla kuin poikien kohdalla. Toisen asteen koulutukseen pääsy vähensi eniten omaisuus- ja liikennerikoksia, kun taas väkivaltarikoksiin sillä ei ollut vaikutusta.

Kristiina Huttusen, Tuomas Pekkarisen, Roope Uusitalon ja Hanna Virtasen tutkimuksessa tarkastellaan koulutuksen vaikutusta rikollisuuteen vertaamalla toisen asteen koulutukseen päässeiden ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden kehityskulkua kymmenen vuoden ajan.

– Sisäänpääsyrajan juuri ja juuri ylittävistä pojista 8 prosenttia syyllistyy johonkin rikokseen viiden vuoden aikana, kun taas rajan alle jäävistä rikoksiin syyllistyy joka viides, 20 prosenttia. Vaikutus on tuntuva, kertoo tutkimusprofessori Tuomas Pekkarinen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.

Toisen asteen tutkinnon suorittamisella on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia, muun muassa työllistymiseen ja tulotasoon, sillä vasta toisella asteella opitaan taitoja, joilla on kysyntää työmarkkinoilla.  Siirtymä peruskoulusta toisen asteen opintoihin on kriittinen vaihe, jossa nuoret tarvitsevat tukea, tutkijat muistuttavat.

– Tutkimustulokset tukevat toisen asteen koulutuspaikkojen lisäämistä niillä aloilla, joihin on kysyntää. Lisäksi se, että tulostemme mukaan pelkkä koulutukseen pääseminen vähentää rikollisuutta, puoltaa oppivelvollisuuden pidentämistä, sanoo Tuomas Pekkarinen.

Tutkimus on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa monialaista Oma linja -hanketta, joka tuottaa päättäjille tutkittua tietoa syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työkaluja onnistuneiden jatkokoulutusvalintojen tueksi.

Lue myös: Vähäinen koulutus ja köyhyys lyhentävät elinikää

Kommentoi Facebookissa