Perhetausta vaikuttaa psyykkisiin voimavaroihin – vahva positiivinen mielenterveys suojaa nuorta

Huomio pitäisi kohdistaa niihin lapsiin ja nuoriin, joilla on elämän- tai perhetilanteesta johtuvia vaikeuksia.

Huomio pitäisi kohdistaa niihin lapsiin ja nuoriin, joilla on elämän- tai perhetilanteesta johtuvia vaikeuksia. (Kuvituskuva Fotolia)

Eriarvoisuutta voidaan kaventaa vahvistamalla perheiden matalan kynnyksen tukea arjessa selviytymiseen.

MIELENTERVEYS Nuorten perhetausta on yhteydessä heidän psyykkisiin voimavaroihinsa: ydinperheessä asuminen, vanhempien korkeampi koulutus ja parempi toimeentulo ovat suojaavia tekijöitä nuorten mielen hyvinvoinnissa.

– Nämä kaikki ovat tekijöitä, jotka tuovat yleensä turvaa ja pysyvyyttä lasten ja nuorten elämään ja ovat siten nousseet myös aikaisemmissa tutkimuksissa nuorten hyvinvoinnin selittäjiksi, toteaa erikoistutkija Kaija Appelqvist-Schmidlechner.

– Näyttää siltä, että perheen toimeentuloon liittyvien huolien lisäksi myös vanhempien eroamiseen, yksinhuoltajaperheessä elämiseen tai uusperheen ja sen dynamiikan muodostumiseen liittyy tekijöitä, jotka voivat nakertaa nuorten psyykkisiä voimavaroja, hän jatkaa.

Perhesuhteiden merkitys oli suurin yläasteikäisillä. Myöhemmin, kun nuori on usein jo muuttanut pois lapsuudenkodista, perhesuhteiden merkitys oman hyvinvoinnin kannalta pienenee. Tulokset käyvät ilmi Kouluterveyskyselystä, jossa vastaajina olivat yläkouluikäiset, lukiolaiset sekä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret.

Tutkimuksen perusteella nuorten eriarvoisuus ilmenee myös positiivisen mielenterveyden mittarein. Tutkimustietoa tarvitaan selvittämään, mitkä tekijät lisäävät tai vähentävät psyykkistä hyvinvointia ja kenelle tuki erityisesti tarvitsee kohdentaa.

Lasten ja nuorten eriarvoisuutta voidaan kaventaa esimerkiksi vahvistamalla perheiden saamaa varhaista, matalan kynnyksen tukea arjessa selviytymiseen ja vanhemmuuteen.

– Nuorten tukemiseen on tärkeää panostaa laaja-alaisesti, mutta erityinen huomio pitäisi kohdistaa niihin lapsiin ja nuoriin, joilla on elämän- tai perhetilanteesta johtuvia vaikeuksia, Appelqvist-Schmidlechner toteaa.

– Ei pelkästään mahdollisten psyykkisten ongelmien ennaltaehkäisyn, vaan nuoren positiivisen mielenterveyden vahvistamisen vuoksi. Vahvat psyykkiset voimavarat suojaavat monissa vaikeissa elämäntilanteissa myöhemmissäkin elämänvaiheissa.

Nuorten positiivista mielenterveyttä voidaan edistää vahvistamalla nuorten osallisuutta monin keinoin: tukemalla vapaa-ajan harrastuksiin osallistumista sekä opintoihin ja työelämään kiinnittymistä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Lue myös: Suurin osa nelivuotiaista ja heidän perheistään voi hyvin – joka kolmatta lasta on kuitenkin kiusattu

Kommentoi Facebookissa