Perustuslakivaliokunta aloitti tutkinnan – syynä ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuus

Ulkoministeri Pekka Haavisto kiistää painostaneensa virkamiehiä Isis-lasten noutamisasiassa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto kiistää painostaneensa virkamiehiä Isis-lasten noutamisasiassa. (Kuva AOP)

Mikäli eduskunta päättää nostaa syytteen, käsitellään syyte valtakunnanoikeudessa.

PERUSTUSLAKI Perustuslakivaliokunta on aloittanut perustuslain 115 §:n mukaisen tutkinnan ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuudesta kymmenen kansanedustajan tekemän muistutuksen johdosta.

Kysymys on Syyrian al-Holin leirillä olevien niin sanottujen Isis-puolisoiden sekä heidän lastensa mahdolliseen kotiuttamiseen liittyvistä asioista. Edustajat pyytävät tutkinnan osana tarkastelemaan, onko ulkoministeri Haavisto painostanut virkamiehiä tekemään lainvastaisia päätöksiä.

Lisäksi halutaan selvittää, onko prosessi, jossa ulkoministeriö on asettanut uuden erityisedustajan hoitamaan al-Holin asiaa, ollut laillinen. Samoin edustajat pyytävät tutkimaan, onko ulkoministeriössä menetelty laillisesti, kun konsulipäällikkö on pyritty siirtämään uuteen tehtävään pois virastaan.

Syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan perustuslain mukaan päättää nostettavaksi, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti. Syytteen nostamisesta päättää eduskunta saatuaan perustuslakivaliokunnan kannanoton. Mikäli eduskunta päättää nostaa syytteen, käsitellään syyte valtakunnanoikeudessa.

Perustuslakivaliokunta on varannut ministeri Haavistolle ja asiaan keskeisesti liittyvälle virkamiehelle tilaisuuden antaa lausunto valiokunnalle tehdystä muistutuksesta. Valiokunta asetti lausunnon antamiselle määräajan, joka päättyy 14.1.2020. Valiokunta jatkaa asian käsittelyä lausunnon saatuaan. Ministeri Haavisto voi tulla asiassa henkilökohtaisesti kuultavaksi tai jättää asiassa kirjallisen lausunnon.

Perustuslakivaliokunta kuuli tänään oikeuskansleri Tuomas Pöystiä oikeuskanslerin suorittaman kanteluasioiden käsittelyn aikataulusta. Valiokunta päätti kuulla myös valtiosääntöoikeuden, rikosoikeuden ja hallinto-oikeuden professoreita. Valiokunta varasi tilaisuuden myös eräille muille asianosaisille tilaisuuden esittää näkemyksenä.

Perustuslakivaliokunta voi ministerivastuuasiaa käsitellessään pyytää valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimiin esitutkinnan toimittamiseksi.

Lue myös: Kaksi lasta kotiutetaan al-Holin leiriltä – ”Tiedotamme, kun he ovat suomalaisten viranomaisten hallussa”

Kommentoi Facebookissa