Perustuslakivaliokunta esittää sote-lausunnossaan useita muutoksia – paljon työtä ja aika käy vähiin

Perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuudessa valiokunnan varapuheenjohtaja keskustan Tapani Tölli, puheenjohtaja vasemmistoliiton Annika Lapintie ja jäsen kokoomuksen Wille Rydman.

Perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuudessa valiokunnan varapuheenjohtaja keskustan Tapani Tölli, puheenjohtaja vasemmistoliiton Annika Lapintie ja jäsen kokoomuksen Wille Rydman. (Kuva Eduskunta)

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksiin esitetään parikymmentä muutosvaatimusta.

SOTE Perustuslakivaliokunta on saanut valmiiksi lausuntonsa ja esittää useita muutoksia maakunta- ja sote-uudistusta koskeviin sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksiin. Yleisenä arviona on, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksissa on arvioitu huolellisesti perustuslakivaliokunnan esittämiä perustuslaillisia korjausvaatimuksia.

Lakiehdotukset ovat muuttuneet perustuslain vaatimusten kannalta selkeämpään ja ongelmattomampaan suuntaan. Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan mietintöluonnokset eivät sisällä valtiosäännön kannalta rakenteellisia ongelmia. Valiokunnan vaatimista muutoksista valtaosaa voidaan luonnehtia valtiosääntöoikeudelliseksi hienosäädöksi. Esimerkiksi asiakassuunnitelman sääntelyä on täsmennettävä.

Perustuslakivaliokunta kuitenkin edellyttää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee maakuntavaalien ajankohtaa, liikelaitoksen palveluvelvoitetta, maakuntien rahoitusta, kunnille maksettavia korvauksia, tietosuojaa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa koskeviin säännöksiin eräitä olennaisia muutoksia.

Maakunnan liikelaitoksen on ylläpidettävä sellaista palvelutuotannon tasoa ja valmiutta, että se kykenee kaikissa tilanteissa asianmukaisesti turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden riittävän saatavuuden ja tarvittaessa välittömästi puuttumaan korvaavan palvelutuotannon keinoin mahdollisiin palveluiden saatavuutta vaarantaviin tilanteisiin. Sosiaali- ja terveysvaliokunta oli ehdottanut lakiin lisättäväksi säännöksen, jonka mukaan tämä seikka olisi jäänyt epäselväksi.

Laissa on myös turvattava ehdotettua paremmin maakuntien rahoitus siten, että mahdollisuus rahoituksen korottamiseen turvaa asianmukaisesti riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on täsmennettävä kunnille omaisuusjärjestelyistä maksettavia korvauksia koskevan sääntelyn soveltamisalaa ja korvauksen myöntämiskynnystä siten, ettei kompensaatiomenettely jää asiallisesti merkityksettömäksi kunnallisen itsehallinnon kannalta.

Tietosuojasääntely on perusteltava paremmin ja varmistuttava, että kapitaatiokorvausten maksamismenettely ei johda siihen, että palveluntuottajat tosiasiassa hoitavat ihmisiä eri tavalla riippuen heistä maksettavasta kapitaatiokorvauksesta.

Valvonnan kattavuus on varmistettava, eikä maakunnan liikelaitoksen toimintaa saa kieltää tai tehdä riippuvaiseksi viranomaisen rekisteriin merkitsemisestä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on perustuslakivaliokunnan mielestä arvioitava vielä notifiointia ja sen merkitystä uudelleen. Mikäli se ei pysty varmistamaan järjestelmän laillisuutta EU-oikeuden näkökulmasta, on valinnanvapauslain soveltamisen aloittamista lykättävä.

Lisäksi laajaa lainsäädäntökokonaisuutta on muutettava, mikäli niin sanottua maku2-esitystä ei ehditä käsitellä. Silloin maakuntien rahoitus ja kuntien veroprosentti on määriteltävä uudestaan, koska niiden perustana olevat tehtävänsiirrot sisältyvät maku2-esitykseen. Lisäksi on varmistuttava, että valvonta pysyy asianmukaisena ja kattavana.

Valiokunnan lausunto on yksimielinen.

Seuraavaksi käsittely siirtyy sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jonka pitäisi saada sote-mietintönsä valmiiksi jo reilun viikon päästä. Eduskunta jää vaalien johdosta istuntotauolle 15. maaliskuuta. Maakuntavaalit voidaan pitää aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua maakunta- ja sote-lainsäädännön vahvistamisesta.

Lue myös: Selitykset vaihtuivat, Sipilän tuki säilyi – Berner jatkaa ministerinä hallituskauden loppuun asti

Kommentoi Facebookissa