Perustuslakivaliokunta kuuli Pekka Haavistoa – ”Kyllä nämä kertomukset ovat ristiriitaisia keskenään”

Perustuslakivaliokunta on jatkanut tutkintaa ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuudesta.

Perustuslakivaliokunta on jatkanut tutkintaa ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuudesta. (Kuva AOP)

Tutkinta koski Syyriassa al-Holin leirillä olevien Isis-puolisoiden ja lasten kotiuttamisprosessia.

ULKOMINISTERI Perustuslakivaliokunta on jatkanut perustuslain 115 §:n mukaista tutkintaa ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuudesta. Valiokunta kuuli kokouksessaan Haavistoa, valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappea Syyttäjälaitoksesta sekä konsulipäällikkö Pasi Tuomista ulkoministeriöstä.

Kymmenen kansanedustajaa oli tehnyt muistutuksen Syyrian al-Holin leirillä olevien niin sanottujen Isis-puolisoiden sekä heidän lastensa mahdolliseen kotiuttamiseen liittyvistä asioista. Edustajat pyysivät tarkastelemaan, onko ulkoministeri Haavisto painostanut virkamiehiä tekemään lainvastaisia päätöksiä.

Lisäksi haluttiin selvittää, onko prosessi, jossa ulkoministeriö on asettanut uuden erityisedustajan hoitamaan al-Holin asiaa, ollut laillinen. Samoin edustajat pyysivät tutkimaan, onko ulkoministeriössä menetelty laillisesti, kun konsulipäällikkö on pyritty siirtämään uuteen tehtävään pois virastaan.

– Kyllä nämä kertomukset ovat ristiriitaisia keskenään, kuten on luettu myös lehdistöstä, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä kuvaili ulkoministeri Haaviston ja konsulipäällikkö Tuomisen lausuntoja.

Valiokunta päätti, että asiaan liittyvät käsittelyasiakirjat ovat salassa pidettäviä siihen asti, kun asia on valiokunnassa loppuun käsitelty. Haavisto tai Tuominen eivät siksi kommentoineet itse mitään. Valiokunta päätti pyytää ulkoministeriötä toimittamaan valiokunnalle asian käsittelyn kannalta merkityksellisen aineiston.

Asian käsittely jatkuu 6.2. pidettävässä kokouksessa valiokunnan saaman lisäselvityksen ja valiokunnan sihteerin laatiman muistion pohjalta. Valiokunta pyytää 12.2. pidettävään kokoukseen professori Olli Mäenpäätä, professori Kaarlo Tuoria ja professori (emeritus) Heikki Kullaa arvioimaan aineistoa hallinnollisen päätöksenteon asianmukaisuuden ja virkamiesoikeudellisten näkökohtien valossa.

Valiokunta pyytää valiokunnan 13.2. pidettävään kokoukseen valtakunnansyyttäjää sekä professori Sakari Melanderia, professori Kimmo Nuotiota ja professori Pekka Viljasta arvioimaan saadun selvityksen perusteella esitutkintakynnyksen ylittymistä. Valiokunta totesi myös, että se kuulee valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita asian myöhemmässä käsittelyvaiheessa.

Syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan perustuslain mukaan päättää nostettavaksi, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.

Syytteen nostamisesta päättää eduskunta saatuaan perustuslakivaliokunnan kannanoton. Mikäli eduskunta päättää nostaa syytteen, käsitellään syyte valtakunnanoikeudessa.

Lue myös: Perustuslakivaliokunta aloitti tutkinnan – syynä ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuus

Kommentoi Facebookissa