Pienhiukkasten määrä kaupungeissa on vähentynyt – myös haitalliset terveysvaikutukset pienenevät

Esimerkiksi katupölyä on ilmassa erityisesti vilkkaasti liikennöityjen katujen ja teiden varsilla. (Kuvituskuva Fotolia)

Raportin mukaan Suomessa altistutaan pienhiukkasille keskimäärin entistä vähemmän.

ILMANLAATU Ilmatieteen laitoksen ilmanlaadun kansallinen vertailulaboratorio on julkaissut raportin hankkeesta, jossa tarkistettiin pienhiukkasmittausten vaatimuksenmukaisuutta. Tulokset osoittavat, että keskimääräinen pienhiukkasten määrä on kaupungeissa vähentynyt.

Hankkeessa tarkastelun alla olivat erityisesti lainsäädännön velvoittaman keskimääräisen altistumisindikaattorin mittaukset, joita käytetään Suomessa pienhiukkasille altistumisen seurannassa. Keskimääräinen altistumisindikaattori lasketaan Helsingin Kalliossa sijaitsevan aseman mittaustulosten kolmen kalenterivuoden liukuvana keskiarvona.

Keskimääräinen altistumisindikaattori saa ilmanlaatuasetuksen mukaan olla enintään 8,5 mikrogrammaa kuutiometrissä (µg/m³) vuonna 2020.

Liukuva kolmen vuoden keskiarvo Kallion asemalla mitatusta datasta on vuosien 2001 ja 2019 välillä vaihdellut vuoden 2017 lukeman 5,4 µg/m³ ja vuonna 2008 mitatun 9,1 µg/m³ välillä. Tänä aikana Kallion altistumisindikaattorin arvo on laskenut lähtötasosta alle 6:een mikrogrammaan kuutiometrissä eli noin 30 prosentilla. Samanlainen laskeva kehitys on havaittu myös muilla kaupunkitaustaa edustavilla mittausasemilla Suomessa.

Maailman terveysjärjestö WHO asetti vuonna 2021 pienhiukkasten vuosiohjearvoksi 5 µg/m³. Tätä tasoa pienemmillä pitoisuuksilla haitallisia terveysvaikutuksia ei esiinny tai ne ovat vain vähäisiä.

Ilmansuojelun tarkoituksena on taata puhdas ja terveellinen elinympäristö jokaiselle suomalaiselle. Ympäristönsuojelulaki ja ilmanlaatuasetus velvoittavat kuntia tarkkailemaan tiettyjen epäpuhtauksien pitoisuuksia ilmassa. Ilmatieteen laitoksella arvioidaan näiden mittausten vaatimuksenmukaisuutta ja oikeellisuutta.

Pienhiukkasia eli halkaisijaltaan alle 2,5 mikrometrin kokoisia hiukkasia mitataan Suomessa noin 40:llä ilmanlaadun mittausasemalla ympäri maata. Kaupungit ovat vastuussa tarvittavasta ilmanlaadun seurannasta alueellaan. Ilmatieteen laitos puolestaan seuraa ilmanlaatua tausta-alueilla eli etäällä kaupunkien päästölähteistä.

Nyt julkaistussa hankkeessa varmistettiin jatkuvatoimisten mittausten oikeellisuus, ja mittausten todettiin toimivan vaatimusten mukaisesti. Hankkeen rahoitti ympäristöministeriö yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Lue myös: Katupöly voi aiheuttaa terveellekin ärsytysoireita – ”Pölypitoisuudet ovat suuria aurinkoisina ja kuivina päivinä”

Kommentoi Facebookissa