Pohjanmaa-luokan alukset merivoimille rakennetaan Raumalla – taistelujärjestelmät toimittaa Saab

Rakentamissopimus kattaa merenkulkukelpoisten alusten rakentamisen, joka sisältää alusten koneistot, navigointijärjestelmän ja muun varustelun.

Rakentamissopimus kattaa merenkulkukelpoisten alusten rakentamisen, joka sisältää alusten koneistot, navigointijärjestelmän ja muun varustelun. (Kuva Defmin)

Laivue 2020 -hankkeen kokonaiskustannus on 1 325,48 miljoonaa euroa.

LAIVUE 2020 Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 19.9.2019 valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan merivoimien Pohjanmaa-luokan alusten laivanrakentamissopimuksen ja taistelujärjestelmän hankintasopimuksen.

Laivue 2020 -hankkeen myötä tilattavat alukset rakentaa Rauma Marine Constructions -konsernin telakka Raumalla. Laivan taistelujärjestelmän toimittajaksi on tarjouskilpailun perusteella valittu ruotsalainen Saab AB. Lisäksi puolustusministeri Antti Kaikkonen on päättänyt teollista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Saabin kanssa sekä alusluokan potkurin ja potkuriakselin hankinnasta suomalaiselta Aker Arctic Technology Oy:ltä.

Pohjanmaa-luokalla korvataan merivoimien seitsemän poistuvaa alusta. Poistuvien alusten tilalle rakennetaan neljä monitoimikorvettia, jotka kykenevät pinta-alusten ja sukellusveneiden torjuntaan, ilmatorjuntatehtäviin sekä merioperaatioiden johtamiseen. Merivoimien uudet alukset ovat tärkeä osa Suomen puolustusjärjestelmää ja meripuolustuksen runko aina 2050-luvun lopulle saakka.

Lähtökohtana on ollut, että Pohjanmaa-luokka rakennetaan kotimaassa huoltovarmuussyistä. Sopimusten myötä varmistetaan osaltaan suomalaisen laivanrakentamisosaamisen säilyminen erityisesti sotalaivojen ja valtionalusten osalta.

Taistelualusten rakentamisen suora työllistävä vaikutus kotimaassa on noin 3600 henkilötyövuotta. Teollisen yhteistyön työllistämisvaikutus Suomessa on noin 75 henkilötyövuotta. Alusten osajärjestelmätoimittajina ja alihankkijoina on suomalaisia ja ulkomaisia yrityksiä. Varsinainen rakentaminen ajoittuu porrastetusti vuosille 2022–2025 ja alusluokan täysi operatiivinen valmius saavutetaan vuoteen 2028 mennessä.

Saabin taistelujärjestelmän myötä hankittavan kokonaisuuden lisäksi Pohjanmaa-luokan alukset varustetaan ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä, pintatorjuntaohjusjärjestelmällä ja torpedoasejärjestelmällä. Lisäksi aluksiin asennetaan laivatykit ja harhamaaliheittimet Hamina-luokan ohjusveneistä.

Laivue 2020 -hankkeelle on myönnetty vuoden 2018 talousarviossa yhteensä 1,232 miljardia euroa, josta näillä sopimuksilla käytetään 1,087 miljardia euroa. Tästä Rauma Marine Constructions Oy:n kanssa solmittavan rakentamissopimuksen osuus on 647,6 miljoonaa euroa ja Aker Arctic Technology Oy:n potkuri-akseli-sopimuksen osuus 27 miljoonaa euroa. Saabin taistelujärjestelmän hinta on 412 miljoonaa euroa.

Laivue 2020 -hankkeen kokonaiskustannus on 1 325,48 miljoonaa euroa, joka sisältää edellä mainittujen lisäksi 22 miljoonan euron yhteishankintojen riskivarauksen ja alusluokalle jo hankitun ITO20-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän, 83 miljoonaa euroa.

Sopimukset alusten rakentamisesta, taistelujärjestelmän toimittamisesta ja integroinnista sekä potkurin ja potkuriakselin toimituksesta allekirjoitetaan Turussa 26.9.2019.

Lue myös: Näin Antti Rinteen hallituksen budjetti rakentuu – bensavero nousee, hävittäjiin rahaa, aktiivimallin leikkuri poistetaan…

Kommentoi Facebookissa