Poikkeuksellisilla opetusjärjestelyillä vaikutuksia – ”Osalla ei ole ollut etäopiskelun edellyttämiä valmiuksia”

Perusopetuksen oppilaiden oman näkemyksen mukaan itsensä motivointi oli etäopetuksen aikana kaikkein hankalinta.

Perusopetuksen oppilaiden oman näkemyksen mukaan itsensä motivointi oli etäopetuksen aikana kaikkein hankalinta. (Kuva Fotolia)

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne toi digiloikan, mutta oppimisen tuki ei ollut riittävää.

ETÄOPETUS Koronaepidemian vuoksi lähes koko koulutusjärjestelmä siirtyi nopealla aikataululla digitaalisia järjestelmiä hyödyntävään etäopetukseen. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen oppimiseen ovat olleet moninaisia.

Opetuksen ja ohjauksen menetelmiä on kehitetty kaikilla koulutusasteilla. Osalla oppijoista ei kuitenkaan ole ollut tarvittavia etäopiskelun edellyttämiä valmiuksia, eikä oppimisen tuki ole ollut riittävää. Eniten poikkeustila on lisännyt tuen tarvetta oppijoilla, joilla on haasteita oppimisessa ja opintojen etenemisessä.

Tulokset pohjautuvat Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointiin, jossa selvitettiin poikkeusolojen vaikutuksia tasa-arvoisiin ja yhdenvertaisiin oppimisen edellytyksiin eri koulutusasteilla. Arviointitietoa on kerätty perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjiltä, korkeakouluilta, rehtoreilta, opetus- ja ohjaushenkilöstöltä sekä oppilailta ja opiskelijoilta kevään ja syksyn 2020 aikana.

Juttuvinkki: Etäopetus on lisännyt verkon palvelunestohyökkäyksiä – ”Hölmöilyllä voi olla vakavat seuraukset lapsen tulevaisuudelle”

Merkittävä osa oppijoista kaikilla koulutusasteilla on kokenut opintoihin liittyvää kuormitusta sekä opiskeluvalmiuksiin liittyvää osaamattomuutta poikkeustilanteen aikana. Oppijoiden saama tuki etäopiskelun aikana ei ollut kaikilta osin riittävää. Myös opiskeluhuollon järjestämisessä on paikoin ollut haasteita perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Etäopiskelun aikana kodin tuen merkitys kasvoi perusopetuksessa ja toisella asteella. Tulosten mukaan kotoa saadun tuen vaihtelevuus aiheutti eriarvoisuutta oppijoiden välille. Korkeakouluopiskelijoiden kohdalla kodin vaikutus on puolestaan näkynyt vaihtelevina mahdollisuuksina käyttää kotia opiskeluympäristönä.

Lähiopetuksen puute lisää tuen tarvetta erityisesti oppijoilla, joilla on muita enemmän ongelmia opintojen etenemisessä. Erityisesti muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien ja tukea tarvitsevien oppijoiden tarpeita tulisi tehokkaammin tunnistaa kaikilla koulutusasteilla.

Kokemukset poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä myös jakavat oppijoita kaikilla koulutusasteilla. Osalle etäopiskelu on sopinut hyvin, ja he ovat hyötyneet esimerkiksi ajasta ja paikasta riippumattomasta opiskelusta sekä ovat aktiivisesti hakeneet tukea ja ohjausta.

Itseohjautuvuuden korostuminen asettaa oppijat kuitenkin keskenään eriarvoiseen asemaan. Poikkeustilanteessa elämänhallinnan ongelmat, oppimiseen liittyvät vaikeudet ja erilaiset mahdollisuudet opiskella kotioloissa vahvistavat eroja oppijoiden välillä.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on itsenäinen viranomainen, joka vastaa opetuksen ja koulutuksen kansallisesta arvioinnista.

Lue myös: Koulusta koteihin siirtynyt opiskelu vaatii myös perheen panostusta – ”Ensin työt, sitten huvi”

Kommentoi Facebookissa