Poliisi ei aloita esitutkintaa pääministerin ateriaedusta – ”Ei ole syytä epäillä virkavelvollisuuden rikkomista”

Pääministeri Sanna Marinin nauttimasta ateriaedusta nousi kohu. Kuva Kesärannasta pääministerin kyselytunnilta.

Pääministeri Sanna Marinin nauttimasta ateriaedusta nousi kohu. Kuva Kesärannasta pääministerin kyselytunnilta. (Kuva Laura Kotila/ Valtioneuvoston kanslia)

Esiselvitystä suoritettiin koskien vain valtioneuvoston kanslian virkamiehiä.

PÄÄMINISTERI Helsingin poliisilaitokselle tehtiin toukokuussa kaksi rikosilmoitusta, joissa pyydettiin selvittämään, onko valtioneuvoston kanslia ja pääministeri syyllistynyt rikokseen niin sanotussa ateriakohussa.

Pääministerille oli kustannettu aamupaloja ja kylmiä aterioita valtion varoista ministeripalkkiolain perusteella. Sanna Marin on pääministerinä käyttänyt virka-asunnossa asumiseen kuuluvia ravitsemispalveluita tammikuusta 2020 toukokuuhun 2021, eikä ole maksanut niistä veroa. Ateriapalvelun kokonaiskustannukset tältä ajalta ovat valtioneuvoston kanslian ilmoituksen mukaan yhteensä 14 363,20 euroa.

Helsingin poliisilaitos teki asiassa esiselvityksen, jossa arvioitiin, onko asiassa syytä epäillä virkarikosta tai jotakin muuta rikosta. Esiselvitystä suoritettiin koskien vain valtioneuvoston kanslian virkamiehiä. Poliisilla ei ole toimivaltaa arvioida pääministerin virkatoimien lainmukaisuutta.

Esiselvityksessä ilmeni, että aamupalojen ja kylmien aterioiden korvaaminen perustui valtioneuvoston kanslian vakiintuneeseen tulkintaan ministeripalkkiolain säännöksestä koskien pääministerin asuntoetua. Tulkinta on perustunut laajaan kanslian hallinnossa vallinneeseen näkemykseen, joka on muodostunut nykyistä pääministeriä edeltävänä aikana.

Poliisin mukaan esiselvityksessä ei ilmennyt, että tulkintaan liittyisi virkatoiminnassa tehtyä toimivallan ylitystä tai virkatehtävien laiminlyöntiä.  Valtioneuvoston kanslian ratkaisussa on ollut esiselvityksen mukaan kyse ministeripalkkiolain soveltamisesta ja soveltamista edellyttävästä laintulkinnasta, eli virkamiehille sallitusta harkintavallan käytöstä. Asiassa ei ole syytä epäillä virkavelvollisuuden rikkomista.

Pääministeri on kertonut korjaavansa vuoden 2020 esitäytettyä veroilmoitustaan verohallinnon lausunnon mukaisesti.

Lue myös: Verohallinto vahvisti – valtion maksamat pääministerin ja perheen ateriat ovat veronalaista tuloa

Kommentoi Facebookissa