Verohallinto vahvisti – valtion maksamat pääministerin ja perheen ateriat ovat veronalaista tuloa

Pääministeri Sanna Marinin nauttimasta ateriakorvauksesta nousi kohu. Kuva Kesärannasta pääministerin kyselytunnilta.

Pääministeri Sanna Marinin nauttimasta ateriaedusta nousi kohu. Kuva Kesärannasta pääministerin kyselytunnilta. (Kuva Laura Kotila/ Valtioneuvoston kanslia)

Sanna Marin aikoo korjata vuoden 2020 esitäytettyä veroilmoitustaan verohallinnon lausunnon mukaisesti.

PÄÄMINISTERI Valtioneuvoston kanslia on 4. kesäkuuta saanut Verohallinnon vastauksen lausuntopyyntöönsä pääministerin virka-asunnon ravitsemispalveluiden veronalaisuudesta.

Kanslia pyysi 31. toukokuuta Verohallinnolta kantaa valtioneuvoston kanslian tulkintaan, jonka mukaan pääministerin virka-asuntoon liittyvä ravitsemispalvelu ei ole veronalaista siten kuin tuloverolaissa 70 §:n 3 momentissa säädetään.

Sanna Marin on pääministerinä käyttänyt virka-asunnossa asumiseen kuuluvia ravitsemispalveluita tammikuusta 2020 toukokuuhun 2021, eikä ole maksanut niistä veroa. Ateriapalvelun kokonaiskustannukset tältä ajalta ovat valtioneuvoston kanslian ilmoituksen mukaan yhteensä 14 363,20 euroa eli keskimäärin 845 euroa kuukaudessa.

Palveluun ovat kanslian mukaan olleet oikeutettuja pääministerin lisäksi hänen kanssaan samaan talouteen kuuluvat perheenjäsenet. Verohallinnon lausunnon mukaan ateriaetu on veronalaista tuloa:

”Verohallinnon luontoisetupäätöksestä ilmenee, että asuntoetuun ei kuulu ravinnon tarjoaminen. Ravinnon tarjoamiseen liittyvät edut on verotuskäytännössä vakiintuneesti käsitelty asuntoedusta erillisinä etuina kuten ravintoetuna ja osana täysihoitoetua. Näissäkin tilanteissa ravinnon sisältämän edun kaavamaista arvoa on voitu soveltaa vain työntekijälle tarjottuun etuun ja muille perheenjäsenille tarjottu etu on ollut työntekijän veronalaista tuloa käyvästä arvostaan.”

Juttuvinkki: Poliisi aloittaa esiselvityksen pääministerin ateriakorvauksesta – ”Virkamiesten menettely arvioidaan”

”Mikäli tarjottu ravintoetu ei täytä Verohallinnon luontoisetupäätöksessä tarkoitetun edun tunnusmerkkejä, on etu vakiintuneesti katsottu veronalaiseksi sen käyvästä arvosta. Yleisen verotuskäytännön perusteella asuntoetuun eivät siten kuulu asumisen yhteyteen työntekijälle tai hänen perheenjäsenelleen tarjotut ruokatarvikkeet tai ravitsemuspalvelut.”

Suurin Marinin aterioiden kuukausikulu on huhtikuulta 2020, jolloin ateriakustannus on ollut kanslian ilmoituksen mukaan peräti 1 341,40 euroa. Samalta kuukaudelta on myös kanslian salaamia kauppalaskuja 620,92 euron edestä.

Kanslia kertoo laativansa lausunnon perusteella uuden ohjeistuksen asumisen palveluista ja muuttaa aikaisemman käytännön.

Valtioneuvoston kanslia on viimeksi tarkentanut pääministerin virka-asuntoa Kesärantaa koskevia palveluita niitä koskevassa, käytäntöä kuvaavassa ohjeistuksessa kesäkuussa vuonna 2019. Siinä täsmennetään muun muassa Kesärannassa asumiseen liittyviä palveluja, mukaan lukien ravitsemispalveluja. Ohjeen on antanut alivaltiosihteeri Timo Lankinen. Sitä aiempi ohje on vuodelta 2010.

Pääministeri Sanna Marin aikoo korjata vuoden 2020 esitäytettyä veroilmoitustaan verohallinnon lausunnon mukaisesti.

Lue myös: Vielä yksi kysymys pääministerin ateriakohusta – saako joku syödä verottomasti 1600 eurolla kuukaudessa?

Kommentoi Facebookissa