Poliisi epäilee kahta yhtiötä törkeästä ympäristön turmelemisesta – jätevedet putkia pitkin luontoon

Jätevesiä ja yhdyskuntajätevesiä on useiden vuosien ajan johdettu käsittelemätöminä luontoon ja vesistöön.

Jätevesiä ja yhdyskuntajätevesiä on useiden vuosien ajan johdettu käsittelemätöminä luontoon ja vesistöön. (Kuvituskuva Fotolia)

Epäillystä lainvastaista toiminnasta saadun rikoshyödyn arvioidaan olevan huomattava.

YMPÄRISTÖRIKOS Poliisi epäilee kahden osakeyhtiön ja niissä vastuussa olevien henkilöiden syyllistyneen törkeään ympäristön turmelemiseen.

Keski-Pohjanmaalla toimivissa tuotantolaitoksessa epäillään johdetun tuotantoon liittyviä jätevesiä ja yhdyskuntajätevesiä saostuskaivon kautta purkuputkia pitkin ojaan ja siitä edelleen luontoon ja vesistöihin, ilman asianmukaista jätevesienkäsittelyä.

Ympäristösuojelulain mukaan jätevedet tulee käsitellä asianmukaisesti ja laitosmaiselle jätevesien käsittelylle tulee olla ympäristölupa. Esitutkinnan perusteella ympäristölupaa tuotantolaitosten jätevesien johtamiselle ei ole haettu eikä jätevesien käsittelyä ole asianmukaisesti järjestetty. Jätevesiä ja yhdyskuntajätevesiä on useiden vuosien ajan johdettu käsittelemätöminä luontoon ja vesistöön.

Jätevesien luontoon päästämisen epäillään aiheuttaneen vesistön pilaantumista. Ympäristöviranomaisten lausunnon mukaan myös pohjavesi on ollut osin vaarassa pilaantua. Teon vakavuutta lisää jätevesien suuri määrä ja kuormittavuus sekä pitkäkestoisuus. Epäillystä lainvastaista toiminnasta saadun rikoshyödyn arvioidaan olevan huomattava.

Esitutkinta on ajoittunut vuosille 2006–2018. Esitutkintapöytäkirja on valmistunut ja se on lähetetty syyteharkintaan pohjanmaan syyttäjävirastoon.

Lue myös: Jätevesitutkimus paljastaa: amfetamiinia käytetään ennätyksellisesti – kokaiinin käyttö moninkertaistunut

Kommentoi Facebookissa