Poliisi näkee uhkakuvana perheiden sisäiset ongelmat – ”Suuri huolenaihe on se, mitä pinnan alla kytee”

Perheiden sisällä sekä naapureiden kesken tunnelma voi jatkossakin kiristyä tilanteen pitkittyessä.

Perheiden sisällä sekä naapureiden kesken tunnelma voi jatkossakin kiristyä tilanteen pitkittyessä. (Kuva Fotolia)

Rikokset saattavat tulla poliisin tietoon viiveellä tilanteen palattua normaaliksi.

KORONAVIRUS Poliisin tilastojen mukaan rikoslakirikosten kokonaismäärä on laskenut, mutta kotihälytysten määrät ovat nousussa. Kotihälytysten määrä on noussut etenkin häiritsevän metelin ja häiriökäyttäymisen osalta, mutta myös perheväkivaltatehtävissä.

– Asiaan on todennäköisesti vaikuttanut ravintoloiden sulkeminen sekä ihmisten huoli ja ahdistus sekä turhautuminen koronaan liittyviin välttämättömiin rajoitustoimenpiteisiin, poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta sanoo.

Humalajuomisen haitat korostuvat hälytystehtävillä erityisesti viikonloppuisin yöaikaan myös kotihälytystehtävissä.

– Uhkakuvana onkin, että tilanteen pitkittyessä perheiden sisällä sekä naapureiden kesken tunnelma tulee jatkossakin kiristymään ja ihmisten turhautuminen tulee kasvamaan Heikinheimo sanoo.

Heikinheimon mukaan riskinä on pahoinvoinnin purkautuminen yksittäisiä ylilyönteinä, mikä esimerkiksi näkyy nousseina lukuina häiriökäyttäytymisessä. Poliisin tietoon tulleet lapsiin kohdistuvat väkivaltarikokset ovat lukujen perusteella kuitenkin melko voimakkaassa laskussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tilanne ei kuitenkaan todennäköisesti ole todellisuudessa näin valoisa. Suuri huolenaihe lasten ja nuorten osalta on se, mitä pinnan alla kytee. Esimerkiksi koulujen ja harrastepaikkojen ollessa suljettuna asiat eivät tule viranomaisten tietoon kuin välillisesti.

Piilorikollisuuden määrän nousu onkin ilmeistä. Poliisin käsityksen mukaan osa rikosilmoituksista saattaa jäädä tällä hetkellä tekemättä myös siitä syystä, että ihmiset olettavat rikosprosessin pitkittyvän liikaa.

– Osalla väestöstä on vaikeuksia tehdä ilmoituksia verkossa. Esimerkiksi lähisuhdeväkivaltatapauksissa uhrin voi olla vaikea poistua kotoaan ilmoituksen tekemistä varten, mikä korostuu vallitsevien poikkeusolojen aikana. Tämä saattaa myötävaikuttaa siihen, että esimerkiksi poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyrikosten määrä on laskenut voimakkaasti, Heikinheimo arvioi.

Rikokset saattavat tulla poliisin tietoon viiveellä tilanteen palattua normaaliksi. Vallitsevat poikkeusolot ovat valitettavan otolliset eritoten piilorikollisuudelle, minkä vuoksi jokaisen tulisi kantaa vastuuta läheisistään.

– Kaikkien yhteistyöviranomaisten sekä apua tarjoavien järjestöjen tulee juuri nyt pitää tiivistä yhteyttä ja tehdä käytännön yhteistyötä matalalla kynnyksellä, jotta epäkohtiin ja perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan pystytään puuttumaan tehokkaasti ja saattamaan osapuolet avun ja tuen piiriin, Heikinheimo korostaa.

Heikinheimo myös muistuttaa, että apua on saatavissa. Kenenkään ei pidä jäädä ahdistavassa tilanteessa yksin.

Lue myös: Kovat ylinopeudet lisääntyivät alkuvuonna 60 prosentilla – poliisi on huolissaan myös huumerattijuoppojen määrän kasvusta

Kommentoi Facebookissa