Poliisihallitus vastaa Ylen uutisointiin rasismista – ”Tapauksesta on kahdeksan vuotta ja poliisi on saanut kirjallisen varoituksen”

Poliisin tulee kohdella kaikkia asiakkaitaan yhdenvertaisesti, oikeudenmukaisesti ja objektiivisesti.

Poliisin tulee kohdella kaikkia asiakkaitaan yhdenvertaisesti, oikeudenmukaisesti ja objektiivisesti. (Kuva AOP)

Poliisi käyttää merkittävää julkista valtaa ja toiminnan on kestettävä lainmukaisuuden tarkastelu.

RASISMI Yleisradio on viime päivinä uutisoinut poliisien epäillyistä väärinkäytöksistä. Yhteiskunnallisen keskustelun rikastamiseksi Poliisihallitus kertoo katsovansa aiheelliseksi tuoda esiin seuraavat näkökulmat asiaan.

Normaaleissa rikostapauksissa rikosten tutkintaa johtaa yleensä poliisi.

– Jos rikosepäilyn kohteena on poliisi, laissa säädetysti tutkintaa johtaa syyttäjä. Tällä varmistetaan, että poliisista riippumaton taho arvioi ja tekee niin sanotuissa poliisirikosasioissa tutkintaa koskevat päätökset, poliisiylitarkastaja Mikko Eränen Poliisihallituksesta sanoo.

Tutkintaa johtavalla syyttäjällä on poliisirikosasioissa käytettävissään tutkijoina kokeneita poliisimiehiä, jotka eivät koskaan työskentele saman poliisiyksikön palveluksessa kuin tutkinnan kohde. Riippumattomuuteen kiinnitetään korostettua huomiota.

– Käsitys siitä, että ”poliisi tutkii poliisin tekemiä rikoksia” on harhaanjohtava. Syyttäjän tutkinnanjohdolla on jo vuosia tutkittu poliisin tekemäksi epäiltyjä rikoksia – Aarnion tapaus kaikkine haaroineen ehkä näkyvimpänä esimerkkinä, Eränen jatkaa.

Yleisradion uutisissa kerrottiin Pohjanmaan poliisilaitoksella työskentelevän poliisin rasistisesta käytöksestä sekä Helsingin poliisilaitoksella suoritetusta projektista ja esitettiin, että yksittäiset poliisimiehet käyttäytyisivät rasistisesti ja asenteellisesti muuallakin valtakunnassa.

– Poliisissa ei suvaita rasismia tai muutakaan epäasiallista käytöstä.  Jos sitä havaitaan tai väitetään tapahtuneeksi, asiaan tulee puuttua välittömästi, Eränen toteaa.

Helsingin poliisilaitoksen projektin osalta Poliisihallitus on pyytänyt heti asian tiedoksi saatuaan sitä koskevan selvityksen. Kun selvitys saadaan, Poliisihallitus antaa asiasta oman ratkaisunsa.

Ylen uutisoima tallenne Pohjanmaan poliisilaitoksen tapauksesta on puolestaan kahdeksan vuotta vanha ja tapauksessa rasistisesti käyttäytynyt poliisi on saanut toiminnastaan kirjallisen varoituksen. Asiaa on käsitelty myös tuomioistuimessa.

Juttuvinkki: Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta luottaa poliisiin – luottamus on hieman vähentynyt

Poliisihallitus on yleisesti kehottanut poliisiyksiköitä puuttumaan alhaisella kynnyksellä kaikenlaiseen rasistiseen, syrjivään taikka muutoin epäasialliseen käyttäytymiseen. Esimerkiksi etninen profilointi eli toimenpiteiden kohdistaminen tiettyyn henkilöön yksinomaan tämän etnisen taustan perusteella on yksiselitteisesti kielletty. Tämä on todettu muun muassa poliisin ulkomaalaisvalvontaa koskevassa ohjeessa ja kaikkien poliisien suorittamassa koulutuksessa.

– Poliisin tulee kohdella kaikkia asiakkaitaan yhdenvertaisesti, oikeudenmukaisesti ja objektiivisesti. Tämän kulttuurin rakennus alkaa jo poliisiammattikorkeakoulun penkiltä ja sen tulee olla sisäänrakennettuna jokaisen poliisin selkäytimeen, Eränen korostaa.

Poliisimiehillä on muita virkamiehiä korostetumpi käyttäytymisvelvollisuus, joka ulottuu myös vapaa-ajalle. Vuosien 2014–2020 aikana poliisin palveluksessa oleville virkamiehille on annettu kirjallinen varoitus keskimäärin 24 kertaa vuodessa. Vastaavasti irtisanomisia on ollut vuosittain keskimäärin kuusi ja sitä lievempiä, määräaikaisia virantoimituksesta erottamisia keskimäärin neljä.

Kun otetaan huomioon, että poliisin palveluksessa on noin 10 000 virkamiestä siviilihenkilöstö mukaan luettuna, tapausten lukumäärää suhteessa henkilöstön kokonaismäärään ei voida pitää suurena, osuus on noin 0,4 prosenttia.

Poliisihallitus toteaa poliisin käyttävän merkittävää julkista valtaa ja toiminnan on kestettävä kaikenlainen lainmukaisuuden tarkastelu.  Virheitä sattuu kaikille, eikä poliisi ole poikkeus. Organisaation kehittäminen on jatkuvaa työtä ja valvonnan tehokkuus perustuu siihen, että valvova taho saa oikea-aikaiset ja tarkat tiedot epäkohdasta. Viitteet ja väitteet ilman konkretiaa tai yksilöintiä on haastava selvittää.

– Mitä vanhemmasta tapauksesta on kyse, sitä vaikeampi näyttöä on saada. Onkin tärkeää tuoda viivytyksettä esiin kaikki sellaiset tapaukset, joissa poliisin epäillään toimineen lainvastaisesti tai epäeettisesti. Jokaiseen todennettuun tapaukseen puututaan, Mikko Eränen korostaa.

Lue myös: Poliisi kantaa huolta lasten ja nuorten pahoinvoinnista – ”Monta huolestuttavaa tapahtumaa on saatu estettyä”

Kommentoi Facebookissa