Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta luottaa poliisiin – luottamus on hieman vähentynyt

Vastaajista noin 79 prosenttia arvioi, että rikollisuustilanne ei ole kovin vakava tai ei juuri lainkaan vakava heidän lähiympäristössään.

Vastaajista noin 79 prosenttia arvioi, että rikollisuustilanne ei ole kovin vakava tai ei juuri lainkaan vakava heidän lähiympäristössään. (Kuva Fotolia)

Poliisibarometrin mukaan suomalaisten luotto poliisiin on yhä vahva.

POLIISIBAROMETRI Valtaosa suomalaisista luottaa yhä poliisiin. Tuoreeseen poliisibarometriin vastanneista 91 prosenttia luottaa poliisiin melko tai erittäin paljon. Luottamus on vähentynyt jonkin verran edellisestä mittauksesta, vuonna 2018 luku oli 95 prosenttia.

Tulosten perusteella poliisi on onnistunut tärkeimmissä tehtävissään hyvin ja poliisityötä arvostetaan.

– Suomalaisen yhteiskunnan ja oikeusjärjestelmän kannalta on tärkeää, että ihmiset luottavat poliisiin ja muihin turvallisuusviranomaisiin. Luottamus on maassamme korkeaa, mutta sen eteen on tehtävä työtä joka päivä. Luottamus ansaitaan jokaisessa kohtaamisessa, sisäministeri Maria Ohisalo sanoo.

Poliisi onnistuu hyvin niissä operatiivisissa tehtävissä, joita kansalaiset pitävät poliisin tehtävistä kaikkein tärkeimpinä. Näitä ovat muun muassa kiireellisiin hälytyksiin vastaaminen sekä väkivaltarikosten selvittäminen ja torjunta. Tutkimuksessa haastatellut henkilöt myös katsovat, että poliisi on oikeudenmukainen ja kohtelee heitä verrattain hyvin.

Vaikka yhä harvempi joutuu rikoksen uhriksi ja esimerkiksi henki- ja omaisuusrikokset ovat pitkällä aikavälillä vähentyneet, luottamus poliisin toiminnan vaikuttavuuteen on vähentynyt viime vuosina jonkin verran.

– Poliisien määrä on viime vuosikymmenellä vähentynyt sadoilla, mutta poliittiset päättäjät ovat nyt nostaneet poliisien määrän kasvuun. Tämä suunta on oikea ja myös toiminnan vaikuttavuuden kannalta välttämätön. Poliisi tekee kaikkensa turvatakseen suomalaisten arjen turvallisuuden, toteaa poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

Juttuvinkki: Poliisi julkaisi tilastonsa – huumausainerikosten ja seksuaalirikosten määrät nousivat

Suomi on jo nyt monessa turvallisuuteen liittyvässä vertailussa yksi maailman kärkimaista. Tämä näkyy myös siinä, että kansalaisten luottamus turvallisuusviranomaisiin ylipäänsä on hyvin korkeaa. Poliisin lisäksi esimerkiksi pelastustoimen, Rajavartiolaitoksen ja hätäkeskusten toimintaan luotetaan laajasti.

Yli puolet tutkimuksessa haastatelluista henkilöistä arvioi, että poliisi suhtautuu samalla tavalla sekä suomalaisiin että niihin henkilöihin, joiden kulttuuritausta on jokin muu kuin suomalainen. Noin 39 prosenttia vuoden 2020 poliisibarometriin vastanneista henkilöistä piti melko tai erittäin todennäköisenä, että poliisin sisällä esiintyy korruptiota tai epäeettistä toimintaa.

Kansalaisia eniten huolettavia rikoksia ovat rattijuoppous, huumeiden käyttö ja myynti, pahoinpitelyt, ampuma-aseella tehdyt rikokset ja seksuaalinen ahdistelu ja väkivalta sekä viharikokset. Rattijuoppous huolestutti erittäin tai melko paljon 80 prosenttia vastaajista. Esimerkiksi terrorismi Suomessa huolestutti erittäin tai melko paljon 53 prosenttia vastaajista.

Tutkimus tehtiin ennen koronavirusepidemian puhkeamista Suomessa, tulokset kuvastavat tutkimusajankohdan eli 4.2.–3.3.2020 välisen ajan tilannetta Suomessa. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 1 082 Manner-Suomessa asuvaa 15–79-vuotiasta.

Poliisibarometri on tutkinut kansalaisten arvioita poliisin toiminnasta ja Suomen sisäisen turvallisuuden tilasta jo yli 20 vuotta.

Lue myös: Poliisin tavoite on saapua 11 minuutissa kiireelliseen tehtävään suurissa kaupungeissa – maaseudulla voi kestää lähes tunnin

Kommentoi Facebookissa