Pörssiyhtiöiden hallituksissa nyt ennätysmäärä naisia – osuus 15 vuodessa on yli kaksinkertaistunut

Koskaan aiemmin suomalaisten pörssiyhtiöiden historiassa naisten osuus hallituspaikoista ei ole ollut yhtä suuri.

Koskaan aiemmin suomalaisten pörssiyhtiöiden historiassa naisten osuus hallituspaikoista ei ole ollut yhtä suuri. (Kuvituskuva Fotolia)

Ennätyslukemia ei ole saavutettu lainsäädännöllä, vaan yhtiöiden omalla aloitteellisuudella.

PÖRSSIYHTIÖT Keväisin osakkeenomistajat päättävät yhtiökokouksissa pörssiyhtiöiden tulevat hallituskokoonpanot. Tänä vuonna nimitetyistä hallituksen jäsenistä peräti 29 prosenttia oli naisia. Koskaan aiemmin suomalaisten pörssiyhtiöiden historiassa naisten osuus hallituspaikoista ei ole ollut yhtä suuri. Tiedot ilmenevät Keskuskauppakamarin laatimasta selvityksestä.

Viime vuoteen verrattuna naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituspaikoista on kasvanut kaksi prosenttiyksikköä. Kasvua on tapahtunut kaikenkokoisissa yhtiöissä. Kokoluokaltaan suurimmissa, niin sanotuissa large cap -yhtiöissä on noustu 33 prosentista 34 prosenttiin, mid cap -yhtiöissä 27 prosentista 29 prosenttiin ja small cap -yhtiöissä 23 prosentista peräti 26 prosenttiin, eli jopa kolme prosenttiyksikköä. Naispuolisten hallitusjäsenten määrä on siten ennätyskorkealla kaikissa yritysten kokoluokissa.

Naisten edustusta hallituksissa on käsitelty pörssiyhtiöiden hallinnointikoodissa vuodesta 2003 lähtien. Vuodesta 2008 lähtien hallinnointikoodiin on sisältynyt täsmällinen suositus, jonka mukaan kummankin sukupuolen on oltava edustettuna. Naisten määrä pörssiyhtiöiden hallituksissa on suosituksen antamisen jälkeen noussut vuosi vuodelta 12 prosentista nykyiseen 29 prosenttiin.

– Ennätyslukemia ei ole saavutettu lainsäädännöllä pakottamalla, vaan yhtiöiden omalla aloitteellisuudella ja hallinnointikoodin suosituksilla, toteaa Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turunen.

Yhteensä 22 yhtiössä naisten osuus on 40–60 prosenttia, jolloin voidaan puhua täysin tasapuolisesta edustuksesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa kuusi- tai seitsenjäsenisessä hallituksessa kolme jäsenistä on naisia. Vain kolmella pörssiyhtiöllä on pelkästään miespuolisista jäsenistä koostuva hallitus.

– Nykyään on vaikea uskoa, että ennen vuonna 2008 voimaan tullutta uutta hallinnointikoodia naisia oli ylipäätään vain puolessa pörssiyhtiöiden hallituksista. Kymmenessä vuodessa maailma on todella muuttunut, Turunen sanoo.

Vuonna 2016 uusittu hallinnointikoodi edellyttää pörssiyhtiöitä laatimaan monimuotoisuusperiaatteet, joissa yhtiön tulee määritellä muun muassa tavoitteet eri sukupuolten edustukselle hallituksessa. Suosituksen taustalla on EU-direktiivi.

Vain 18 yhtiötä ilmoitti selkeän, prosenttiosuutena tai lukumääränä ilmaistun tavoitteen. Useimmiten yhtiöt tyytyivät toistamaan tavoitteekseen hallinnointikoodin suosituksessakin ilmaistun vaatimuksen siitä, että hallituksessa tulisi olla vähintään yksi edustaja kumpaakin sukupuolta. Näin toimi yhteensä 55 yhtiötä.

– Ylimalkainen raportointi vaivaa myös sellaisia yhtiöitä, joiden hallitus koostuu jo nykyään tasapuolisesti miehistä ja naisista, jolloin riittäisi todeta, että tavoitteena on esimerkiksi nykytilanteen säilyttäminen, Turunen sanoo.

Yhteensä 28 yhtiötä ei ilmoittanut mitään varsinaista tavoitetta vaan tyytyi korkeintaan toteamaan, että sukupuoli on yksi hallituskokoonpanon valmistelua ohjaava seikka esimerkiksi liiketoimintatuntemuksen, toimialaosaamisen ja iän ohella.

Lue myös: Nuoret naiset etenevät pörssiyhtiöiden johtoon – koulutustaustassa huomattavia eroja miehiin

Kommentoi Facebookissa