Presidentti Sauli Niinistön suosio ulkopolitiikan johtajana on vahva – luottamus Juha Sipilän hallitukseen heikentynyt

Luottamus Juha Spilän hallitukseen ulkopolitiikassa horjuu, mutta presidentti Sauli Niinistöön vahvistuu.

Suomalaisten luottamus Juha Spilän hallitukseen ulkopolitiikassa horjuu, mutta presidentti Sauli Niinistöön vahvistuu. (Kuva AOP)

Edukseen ministereiden saamissa arvosanoissa erottuu puolustusministeri Jussi Niinistö.

ULKOPOLITIIKKA Jopa 89 prosenttia suomalaisista antaa tasavallan presidentti Sauli Niinistölle melko hyvän tai erittäin hyvän arvosanan ulkopolitiikan hoidosta, selviää EVA:n Arvo- ja asennetutkimuksesta. Vain seitsemän prosentin mielestä Niinistö ansaitsee melko huonon tai erittäin huonon arvosanan.

Suomalaisten luottamus presidenttien ulkopolitiikan johtamiseen on ollut ennenkin vahvaa, mutta Niinistön aikana se on vahvistunut. Edellisen kerran EVA kysyi suomalaisten arvosanoja ulkopolitiikan toimijoille vuonna 2007. Presidentti Tarja Halosen toiminnan ulkopolitiikassa arvioi tuolloin melko hyväksi tai erittäin hyväksi 77 prosenttia suomalaisista.

Suomalaisten luottamus hallituksen ja sen ministereiden kykyyn hoitaa ulkopolitiikkaa on heikentynyt vuodesta 2007. Juha Sipilän hallitus kokonaisuutena saa 31 prosentilta suomalaisilta erittäin hyvän tai melko hyvän arvosanan. Enemmistö eli 61 prosenttia suomalaisista antaa Sipilän hallitukselle huonon arvosanan. Vuonna 2007 Matti Vanhasen II hallitus sai 50 prosentilta kansalaisista erittäin hyvän tai melko hyvän arvosanan.

Samalla kun suomalaisten luottamus presidentin toimintaan on kasvanut, luottamus ulkopolitiikan hoitoon kokonaisuutena on heikentynyt. Kaksi kolmesta suomalaisesta antaa maamme ulkopolitiikalle kokonaisuutena hyvän arvosanan.

Arvosanat ulkopolitiikan hoidosta eri toimijoille syksyllä 2007 ja syksyllä 2018 (%).
Arvosanat ulkopolitiikan hoidosta eri toimijoille syksyllä 2007 ja syksyllä 2018 (%). (Kaavio EVA)

Vuonna 2007 hyvän arvosanan ulkopolitiikan hoidolle antoi vielä yli 80 prosenttia suomalaisista. Suomen ulkopolitiikan arvosanan heikentyminen selittynee sillä, että suomalaiset antavat nyt aiempaa huonommat arvosanat hallitukselle ja sen useimmille ministereille.

Heikko arvosana saattaa osin selittyä hallituksen suosiolla ylipäänsä. Varsinkin perussuomalaisten hajaannuttua kesällä 2017 sinisiin ja perussuomalaisiin, hallituksen tuesta putosi kannatusmittauksissa osa pois. Hallituspuolueiden, keskustan, kokoomuksen ja sinisten, yhteenlaskettu kannatus oli Yleisradion teettämän kannatusmittauksen mukaan lokakuussa 2018 yhteensä vain 38 prosenttia. Perussuomalaisista irtaantuneiden sinisten kannatus on jäänyt minimaaliseksi.

Hallituksen suosion yleinen lasku ei kuitenkaan yksin riitä selittämään heikentyneitä ulkopolitiikan arvosanoja. Kun tarkastellaan yksittäisten ministereiden arvosanoja, havaitaan, että sekä pää- että ulkoministeri saavat selvästi heikommat arvosanat kuin vastaavat ministerit vuonna 2007. Sitä vastoin nykyisen puolustusministerin suoritus arvioidaan paremmaksi kuin silloisen.

Kun EVA viimeksi mittasi suomalaisten luottamusta ulkopolitiikan toimijoihin, enemmistö antoi pääministeri Matti Vanhaselle erittäin tai melko hyvän arvosanan. Nyt Juha Sipilä saa melko tai erittäin hyvän arvosanan vain kolmannekselta kansasta. Enemmistö suomalaisista pitää Sipilän ulkopolitiikan hoitamista huonona.

Eri väestöryhmistä erottuvat yli 65-vuotiaat sekä keskustan, kokoomuksen, sinisten ja kristillisdemokraattien äänestäjät. Näistä vähintään puolet antaa Sipilälle ulkopolitiikan hoidosta hyvän arvosanan. Sipilän saamiin huonoihin arvosanoihin saattaa vaikuttaa se, että suhteessa presidenttiin Sipilä on ollut ulkopoliittisissa kysymyksissä näkymätön.

Puolustusministeri Jussi Niinistö saa ainoana ulkopolitiikan parissa toimivana ministerinä vuoden 2007 kollegaansa paremmat arvosanat.
Puolustusministeri Jussi Niinistö saa ainoana ulkopolitiikan parissa toimivana ministerinä vuoden 2007 kollegaansa paremmat arvosanat. (Kuva Sakari Piippo/ Valtioneuvoston kanslia)

Vuonna 2007 enemmistö suomalaisista arvioi silloisen ulkoministerin Ilkka Kanervan (kok.) ulkopolitiikan hoitamisen hyväksi, mutta nyt enemmistö suomalaisista arvioi Timo Soinin (sin.) suorituksen huonoksi. Soinin arvosanaan saattaa vaikuttaa se, että tutkimuksen kyselyajankohtana Soinin luottamusta ministerinä arvioitiin eduskunnassa johtuen hänen abortinvastaisista linjauksistaan.

Edukseen ministereiden saamissa arvosanoissa erottuu puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.). Hänen toimintansa arvioi hyväksi lähes puolet suomalaisista eli 46 prosenttia ja huonoksi kolmannes, 34 prosenttia.

Kiinnostavaa on myös se, että perussuomalaisten äänestäjät vaikuttavat suhtautuvan Jussi Niinistön toimintaan positiivisesti toisin kuin muihin ministereihin. Perussuomalaisten äänestäjistä enemmistö antaa hänelle vähintään melko hyvän arvosanan. Puolustusministeri saa ainoana ulkopolitiikan parissa toimivana ministerinä vuoden 2007 kollegaansa paremmat arvosanat.

Ulkoministeriön virkamiehistöön luottamus on lisääntynyt. Vuonna 2007 virkamiesten ulkopolitiikan hoidolle antoi hyvän arvosanan kaksi viidestä suomalaisesta ja nyt enemmistö. Tämä tukee käsitystä, että suomalaiset suhtautuvat epäillen nimenomaan ministereihin, eivätkä ulkopolitiikan linjaan yleisesti.

  • Lähde EVA

Lue myös: Suurin osa puoluejohtajista vähentää puolueensa kannatusta – vain neljä selviää plussan puolelle

Näin kysely tehtiin

Kysely ulkopolitiikasta osa EVA:n vuoden 2018 Arvo- ja asennetutkimusta. Tulokset perustuvat 2 073 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–4.10.2018. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.

Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVA:n kotisivuilta. Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Kommentoi Facebookissa