Suurin osa puoluejohtajista vähentää puolueensa kannatusta – vain neljä selviää plussan puolelle

Enemmistö kansasta uskoo Li Anderssonin vaikuttavan puolueensa kannatusta kohentavasti.

Enemmistö kansasta uskoo Li Anderssonin vaikuttavan puolueensa kannatusta kohentavasti. (Kuva Minna Kallinen)

Puolueensa suosiota vahvistaa tutkimuksen mukaan eniten Li Andersson ja vähiten Touko Aalto.

TUTKIMUS Vasemmistoliiton Li Andersson on ainoa puoluejohtaja, jonka enemmistö kansasta eli 51 prosenttia uskoo vaikuttavan puolueensa kannatusta kohentavasti, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Muut puoluejohtajat jäävät selvästi Anderssonin taakse.

Vajaa kaksi viidestä – 38 prosenttia – arvioi Petteri Orpon lisäävän kokoomuksen kannatusta ja yli neljännes Sari Essayahin kohentavan kristillisdemokraattien suosiota. Heikoiten pärjäsi Vihreiden Touko Aalto. Vain noin yksi seitsemästä eli 15 prosenttia uskoi hänen lisäävän puolueensa kannatusta.

Kun vähennetään niiden vastaajien osuus, jotka uskovat puoluejohtajan vaikuttavan puolueessa kannatusta lisäävästi niiden osuudesta, jotka arvioivat puoluejohtajan heikentävän puolueensa kannatusta, saadaan selville puoluejohtajien nettovaikutus puolueen kannatukseen.

Tämä tarkastelu paljastaa, että yhdeksästä puoluejohtajasta vain neljä selviää plussan puolelle. Nämä ovat paremmuusjärjestyksessä Li Andersson, Sari Essayah, Petteri Orpo ja Anna-Maja Henriksson.

Viidellä puoluejohtajalla on miinusmerkkinen nettovaikutus. Pakkasen puolella ovat järjestyksessä: Touko Aalto -23 prosenttia, Antti Rinne -20 prosenttia, Juha Sipilä -20 prosenttia, Jussi Halla-aho -16 prosenttia ja Sampo Terho -8 prosenttia.

Eri puolueiden kannattajat ovat pääsääntöisesti taipuvaisia uskomaan kannattamansa puolueen puheenjohtajan vaikuttavan puolueen kannatusta vahvistavasti. Tällä tavalla tarkasteltuna suosituimmat puoluejohtajat omiensa keskuudessa ovat Li Andersson 89 prosentilla ja Jussi Halla-aho 86 prosentilla.

Vihreiden kannattajista Touko Aallon lumovoimaan uskoo vain reilu kolmannes.
Vihreiden kannattajista Touko Aallon lumovoimaan uskoo vain reilu kolmannes. (Kuva AOP)

Heikoiten omien joukossa pärjäävät Touko Aalto ja Antti Rinne.  Kannattajista Aallon lumovoimaan uskoo reilu kolmannes ja Rinteen kaksi viidestä. Kokoomuksen kannattajista kaksi kolmesta uskoo Orpon ja keskustan kannattajista lähes sama määrä uskoo Sipilän vahvistavan puolueensa kannatusta.

Omien jälkeen Orpon, Halla-ahon, Terhon ja Essayahin kannatusta lisäävään voimaan uskovat eniten keskustaa kannattavat. Sipilään ja Henrikssoniin uskovat kokoomuksen, Anderssoniin ja Aaltoon SDP:n sekä Rinteeseen perussuomalaisten kannattajat.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 2.–7.6 2018. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1004. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kunnallisalan kehittämissäätiö on yleishyödyllinen, itsenäinen säätiö. Se rahoittaa kuntia palvelevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, julkaisee lehteä ja kirjoja, keskustelee ja kouluttaa. Tavoitteena on tukea kuntia ja maakuntia sekä parantaa niiden toimintamahdollisuuksia. Vuonna 1990 perustettu säätiö rahoittaa toimintansa sijoitustuotoilla.

Lue myös: Joka kolmas suomalaisista vaihtaa äänestämäänsä puoluetta kuntavaaleissa

Kommentoi Facebookissa