Puolet terveyseroista aiheutuu alkoholista ja tupakasta

Esimerkiksi kahden viikon katkaisuhoidolla voi olla lähes 4 000 euron hintalappu,

Esimerkiksi kahden viikon katkaisuhoidolla voi olla lähes 4 000 euron hintalappu, (Kuva Fotolia)

Ehkäisevä työ lisää kuntalaisten hyvinvointia ja tuo järjestöjen mukaan säästöjä.

TERVEYS Ehkäisevän työn järjestöt toivovat kuntapäättäjien panostavan kuntalaisten hyvinvointiin ajoissa. Järjestöt kampanjoivat teemalla Ehkäisevä työ kannattaa – Pidetään toisistamme huolta.

Ehkäisevä työ sisältää laajan kirjon erilaisia palveluita ja toimintatapoja. Yhteistä niille on, että ne ehkäisevät ongelmien syntymistä. Kunta säästää investoimalla ehkäiseviin palveluihin, kuten lähiliikuntaan, perhepalveluihin, nuorisotyöhön ja koulujen tukipalveluihin, muistuttaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön EPT-järjestöverkosto.

– Se, että esimerkiksi lapsiperheitä autettaisiin ajoissa, tarjottaisiin apua ja tukea, ei olisi vain inhimillisesti kestävää, vaan myös kunnalle moninkertaisesti halvempaa, sanoo EHYT:n toiminnanjohtaja Kristiina Hannula.

Kaikki kunnan toiminta vaikuttaa eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen jollakin tavalla. Kunta, joka vaalii asukkaidensa hyvinvointia, varmistaa myös edellytykset terveelle kuntataloudelle. Noin puolet kuntalaisten terveyseroista selittyy alkoholin ja tupakan käytöllä.

– Kunnat säästävät paljon, kun kiinnittävät huomioita alkoholi- ja tupakkahaittojen ehkäisyyn. Pienilläkin päätöksillä voi olla suuri vaikutus, jos jokainen päätöksentekijä ja virkamies päättää edistää ehkäisevää työtä omalla sektorillaan, sanoo Hannula.

Lapsiperheitä voidaan tukea edullisesti tarjoamalla esimerkiksi kuraattorin apua ja harrastusmahdollisuuksia. Muutaman sadan euron panostus perheiden arkeen voi säästää tuhansia euroja, jotka kuluisivat korjaavaan työhön. Ongelmiin joutunut nuori voi taas saada ratkaisevaa tukea koulussa ja kunnan erityisnuorisotyöltä, kun tukematta jättäminen maksaa kunnalle moninkertaisen summan.

– Sama pätee alkoholiongelman tai sen riskin havaitsemiseen. Jos terveyskeskuslääkäri ottaa alkoholin puheeksi asiakkaansa kanssa, maksaa niin kutsuttu alkoholinäytön mini-interventio kunnalle noin 240 euroa. Jos asian annetaan olla ja alkoholinkäyttö runsastuu, niin esimerkiksi kahden viikon katkaisuhoidolla voi olla lähes 4 000 euron hintalappu, Hannula sanoo.

Sote-uudistus astuu voimaan tulevalla valtuustokaudella. Sen mukana suuri osa kuntien vastuista ja rahoituksesta tulee siirtymään maakuntien vastuulle. Kunnan tehtäväksi jää ehkäisevä työ.

Ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain mukaan järjestöille on annettu kunnan työtä tukeva rooli. Järjestöillä on vankkaa ehkäisevän työn osaamista, josta kuntalaiset hyötyvät. Järjestöt tarjoavat mielellään yhteistyötään myös maakunnille, joilla on tulevaisuudessa kuntien ehkäisevää työtä ohjaava rooli.

Kommentoi Facebookissa