Pyöräliitto yrittää estää nuorille sallitut kevytautot Suomessa – kantelu EU:n komissiolle

Eduskunnan hyväksymä lakimuutos mahdollistaa 15-vuotiaille ajo-oikeuden niin sanottuun kevytautoon.

Eduskunnan hyväksymä lakimuutos mahdollistaa 15-vuotiaille ajo-oikeuden niin sanottuun kevytautoon. (Kuva Fotolia)

Liiton mukaan lakiuudistuksella käytännössä kierretään B-ajokorttiluokan ikäraja ja kuljettajaopetus.

KEVYTAUTOT Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2018 lakimuutoksen, joka mahdollistaa 15-vuotiaille ajo-oikeuden niin sanottuun kevytautoon. Lain on määrä tulla voimaan 1.11.2019. Lakimuutoksessa kevytauto on määritelty T1-ajoneuvoluokan ajoneuvoksi eli traktoriksi, ja sitä saa ajaa mopoauton eli AM/121-luokan ajokortilla. Viime heinäkuusta lähtien kuljettajantutkintoon ei ole enää vaadittu ajo-opetusta.

Pyöräliitto on tehnyt Euroopan komissiolle kantelun kevytautolaista, ja komissio on ottanut kantelun tutkintaansa. Pyöräliiton mielestä kevytauto ei käyttötarkoituksensa eikä teknisten ominaisuuksiensa puolesta täytä EU:n T- ja T1-luokan vaatimuksia. Kevytautoja käytetään tavanomaisesti matkustajien ja tavaroiden kuljettamiseen tiellä, mikä on liiton mukaan ristiriidassa traktorien määritelmän kanssa. Kevytautoille ei ole asetettu sellaisia teknisiä vaatimuksia, että ne soveltuisivat käytettäväksi maatalous- ja metsätöissä.

Näin ollen Pyöräliitto katsoo, että kevytautot tulisi EU-lainsäädännön mukaan lukea kuuluvaksi moottoriajoneuvoihin. Pyöräliiton mukaan lakiuudistuksella käytännössä kierretään B-ajokorttiluokan ikäraja ja kuljettajaopetus. Kevytauto ei myöskään ole EU:n AM-ajokorttiluokkaan kuuluvien ajoneuvojen määritelmien mukainen.

Pyöräliitto huomauttaa, että lakiuudistuksen myötä riskiryhmälle eli 15–17-vuotiaille annetaan ajo-oikeus henkilöauton painoiselle ja kaupungissa henkilöauton nopeutta kulkevalle autolle, vieläpä ilman B-ajokortin kuljettajakoulutusta. Tämä on Pyöräliiton mielestä vakava turvallisuusriski jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Lisäksi kevytauton ajo-oikeuden voivat saada muutkin riskiryhmiin kuuluvat henkilöt, joilla ei ole B-ajo-oikeutta, kuten ikääntyneet.

Kevytauto voi olla tavallisen henkilöauton painoinen, se saa painaa 1500 kg tai 1800 kg, jos auton käyttövoimana on sähkö. Kevytauton maksiminopeus on 60 km/h. Pyöräliiton mielestä lakiuudistuksessa ei ole otettu huomioon mahdollisen virittämisen aiheuttamia riskejä. Kevytautojen tehot riittävät viritettynä huomattavan suuriin nopeuksiin, joten seuraukset ovat paljon vakavammat kuin mopoautojen virittämisellä.

Uuden lain aiheuttamaa heikennystä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuuteen ei ole Pyöräliiton mukaan myöskään selvitetty. Lakimuutos lisää autoliikennettä, mikä jo itsessään heikentää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Lakimuutos on liiton mielestä ilmastotavoitteiden ja liikenneturvallisuustavoitteiden vastainen.

Euroopan komissio antoi Suomelle huomautuksen kevytautolain luonnoksesta, jossa kevytauton nopeus oli vielä rajoitettu nopeuteen 45 km/h. Komissio totesi muun muassa, että kevytautot eivät ole EU:n traktoriluokan mukaisia ajoneuvoja, niitä ei voi ajaa AM-luokan ajokortilla, eikä uusi kansallinen ajokorttiluokka ole EU-lainsäädännön mukainen.

Pyöräliitto ry on pyöräliikenteen etujärjestö, jonka tavoitteena on edistää pyöräilyä liikennemuotona olemalla pyöräliikenteen valtakunnallinen edunvalvoja ja paikallisten pyöräily-yhdistysten kattojärjestö.

Lue myös: Joka kymmenes mopoauto joutuu onnettomuuteen – vahingot kuitenkin lieviä

Kommentoi Facebookissa